Normenantenne Industrie 4.0

Industrie 4.0
Iedereen heeft de mond vol van Industrie 4.0. Hoe staat het momenteel met de normalisatie? Kunnen we ons al baseren op gepubliceerde normen? Sinds 1 oktober 2016 is Sirris verantwoordelijk voor een nieuwe normenantenne rond alles wat betrekking heeft op Industrie 4.0.

'Industrie 4.0' beschrijft de industriële toekomst in een tijdperk waarin producten, machines, productievestigingen, ... data uitwisselen, interageren en elkaar herkennen.

Producten, productieprocessen en fabrieken vormen samen een gigantisch 'cyberfysiek productiesysteem’ (CPPS), dat in grote mate zichzelf regelt door interacties tussen machine en object en waarvan winst wordt verwacht op vlak van flexibiliteit en behendigheid, tijd, kwaliteit en kosten. Systemen die met elkaar in verbinding staan, communiceren onderling en kunnen zichzelf regelen zonder centrale sturing. De fabriek kan afhankelijk van de behoeften worden geconfigureerd met modules die dankzij 'plug-and-work'-functies worden toegevoegd of verwijderd.

Uitdagingen en voorwaarden

De ontwikkelingen rond Industrie 4.0 moeten vier belangrijke uitdagingen beheersen:

  • interoperabiliteit of het vermogen om een geheel van elementen (producten, machines, processen, fabrieken, virtuele modellen,…) die los van elkaar evolueren, te synchroniseren;
  • het beheer van de complexiteit van de gegevens, naast de organisatie en de exploitatie van alle door de sensoren gegenereerde informatie;
  • de configuratie van de interface, om naar de gebruiker enkel die informatie te sturen die voor hem relevant is in de uitvoering van zijn taken;
  • de veiligheid van de data, om indringing in de productiesystemen te voorkomen. 

Industrie 4.0 kan slechts slagen als de intelligente objecten van diverse fabrikanten van bij hun ontwerp in staat zijn onderling samen te werken op een betrouwbare, efficiënte en veilige manier, volgens standaarden die op consensus en niet op propriëtaire normen berusten.

Doel van de normantenne

Om de ondernemingen te helpen hierin wegwijs te raken, volgt de normenantenne Industrie 4.0 de werkzaamheden inzake consolidatie en vastlegging van een geharmoniseerd referentiearchitectuurmodel en de ontwikkeling van standaarden en normen die nodig zijn voor de implementatie ervan (IEC TC 65, ISO/TC 184, ISO/TC 299,…).

De normen hebben betrekking op de objecten zelf, de communicatienormen en de semantische interoperabiliteit (uniforme betekenis van de data), maar ook op de gebruiksveiligheid van cobots en de cyberveiligheidsaspecten.

Taak van de normenantenne

De normenantenne Industrie 4.0 heeft als taak:

  • constructeurs van machines en van geautomatiseerde productiecellen, systeemintegrators en eindgebruikers te helpen normen die al erkend zijn of waarvan de vastlegging in ontwikkeling is in aanmerking te nemen bij de uitstippeling van een expliciete strategie voor ontwikkeling van interne of externe digitale diensten voor de onderneming.
  • een verschuiving tot stand brengen van een ‘Hierarchical Automation Architecture’ naar een ‘Service Oriented Control Architecture’ via informatieve seminaries, publicaties, individueel advies, ...
  • de ondernemingen bewust maken van de concepten van Industrie 4.0 in het algemeen, van de in acht te nemen normen en de evolutie ervan.
  • een antwoord bieden op vragen rond de ontwikkeling en de implementatie van cyberfysieke productiesystemen en aangeven welke normen moeten worden toegepast.

Subscribe to our mailing list

* indicates required