Het belang van cyberbeveiliging voor kritieke offshore (hernieuwbare) infrastructuur

Met het stijgende aantal offshore windturbines, de bouw van interconnectiepunten en een offshore energie-eiland, zal ook het belang van de cyberbeveiliging voor deze kritieke infrastructuur toenemen. Cyberbeveiliging in de energiesector is nu al een belangrijk topic in de huidige geopolitieke context.