Sirris neemt deel aan verschillende Vlaamse projecten

Sirris neemt deel aan meerdere door Vlaanderen gesteunde projecten.

 

Hypermodeling strategies for operational optimization

 HYMOP aims to optimize the operation and maintenance of a fleet of industrial machines by means of innovative modeling and data processing/analysis techniques.
Voor meer details...

WAT Slim! - WAardecreaTie met Slimme technologie in bestaande producten

 

Waarom zou ik slimme geconnecteerde technologie toevoegen aan mijn product? Wat is er zo anders aan een slim geconnecteerd product en hoe pak ik de ontwikkeling ervan aan? Productbouwers die de stap willen zetten, hebben heel wat vragen…

Voor meer details...


AFVALorisatie

AFVALorisatie 

Ervaart u ook stijgende materiaal- en afvalkosten? Wil u voorbereid zijn op veranderende wetgeving? Merkt u ook het toenemend belang dat investeerders, klanten en burgers hechten aan een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Voor meer details...


IBN Digitising Manufacturing

 

Is Industrie 4.0 voor uw bedrijf een te abstract begrip? Wilt u uw huidige kennis en ideeën rond Industrie 4.0 en digitalisering ontwikkelen en versterken met een geëngageerde groep van gelijkgestemde bedrijven en technologieaanbieders? Sluit u dan aan bij het Innovatief Bedrijfsnetwerk 'Digitising Manufacturing'.

Voor meer details...


Proeftuin Digital Servitisation

 

De wereld van goederen bouwen verandert in een wereld van digitale diensten bouwen die verbonden zijn aan goederen. Producten op het terrein kunnen digitaal worden verbonden met de fabrikanten die ze hebben gemaakt, hun gebruikers en andere stakeholders in de hele waardeketen van het product. Dergelijke slimme, verbonden producten vertegenwoordigen in essentie een nieuw platform voor de levering van waarde. De fabrikant/integrator/operator is altijd op de hoogte van het gebruik van het product en deze informatie kan worden gebruikt om een nieuwe inkomstenstroom van de klant te creëren of de operationele kosten aanzienlijk te verlagen.

Voor meer details...


Proeftuin Operatorondersteuning

 

Om de uitdagingen die een hogere werkdruk met zich meebrengt aan te gaan en competitief te blijven, is operatorondersteuning tijdens het productieproces cruciaal. Nieuwe technologieën kunnen hier hulp bieden. Om deze ontwikkelingen te leren kennen en testen kunnen bedrijven bij Sirris terecht.

Voor meer details...


IBN Offshore Energy

 

Samenwerken aan een sterke en innovatieve offshore energie waardeketen staat centraal in onze werking. U krijgt inhoudelijke ondersteuning op vlak van onderzoek & ontwikkeling in de groeisector offshore wind-, golfslag- en getijdenenergie.

Voor meer details...


Poederbedtechnologie voor luchtvaartindustrie

  

Additieve productie transformeert de manier waarop ingenieurs onderdelen voor motoren, rompen of landingsgestellen ontwerpen en bouwen in lucht- en ruimtevaart. Eerste prototypes benutten al volop de voordelen van 3D-printen.

Voor meer details...


Verlichtingsindustrie 4.0: High-tech productiemiddelen voor de verlichting van de toekomst

  

De algemene doelstelling van het project is om het kennisniveau op gebied van productietechnologie binnen de verlichtingssector te verhogen zodat de “Verlichting van de toekomst” (Verlichting 4.0”) in Vlaanderen ontwikkeld en geproduceerd kan worden. Om deze doelstelling te behalen wordt het potentieel van state-of-the-art productiemiddelen voor verschillende componenten van een verlichtingstoestel individueel en geïntegreerd binnen een pilootlijn gedemonstreerd.

Voor meer details...


ColRobFood: Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie

  

Het productieproces in de voedingsbedrijven telt nog een aanzienlijk aantal manuele operaties die veel mankracht vragen, terwijl ze weinig toegevoegde waarde hebben voor het product. Traditionele automatisatie (typisch industriële robotinstallaties) biedt vaak geen oplossing omwille van de hoge investeringskost, stijgende productvariëteit, dalende reeksgrootte en nood aan technisch personeel. Collaboratieve robots, ontwikkeld om op een veilige manier samen te werken met de mens, bieden potentieel om een antwoord te bieden aan bovenstaande uitdagingen voor de voedingsbedrijven. 


Sector Innovating Virtual & Augmented Reality

  

VR/AR aantoont in hun waardeketen. Technologie integratoren, software- en servicebedrijven kunnen op basis van de uitgewerkte werkstromen om deze prototypes te realiseren, nieuwe diensten en producten ontwikkelen en op relatief korte termijn betrokken worden in valorisatietrajecten.

In het tweede luik worden de mogelijkheden met VR/AR verkend met ondernemingen uit andere sectoren op basis van de casussen die in luik 1 zijn ontwikkeld. Via sectorspecifieke workshops wordt de meerwaarde vertaald naar hun respectievelijke domeinen om te resulteren in voorstellen die op middellange termijn gevaloriseerd kunnen worden in innovatietrajecten in samenwerking met servicebedrijven.


Normenantenne Industrie 4.0

  

Iedereen heeft de mond vol van Industrie 4.0. Hoe staat het momenteel met de normalisatie? Kunnen we ons al baseren op gepubliceerde normen? Sinds 1 oktober 2016 is Sirris verantwoordelijk voor een nieuwe normenantenne rond alles wat betrekking heeft op Industrie 4.0.

Voor meer details...


Succesvol en competitief overschakelen van manueel lassen naar lasrobots

  

Het automatiseren van het lassen voor kleine reeksen is uitermate belangrijk om te vrijwaren dat deze activiteiten in Vlaanderen behouden kunnen worden en tevens het tekort aan geschoold personeel opgevangen kan worden. Immers, reductie van de werkvoorbereidings- en lascyclustijd (25 à 40%) en stijging in kwaliteit (40 à 60% minder uitval) zorgen ervoor dat lasbedrijven kostefficiënt kunnen inspelen op de veranderende marktvragen en bijgevolg lasactiviteiten kunnen behouden en nieuwe markten kunnen aanboren.

Voor meer details...


Proactieve eco-compliance als competitief wapen

  

Proactieve aanpak van veranderende norm- en regelgeving op vlak van milieu en veranderende marktvereisten als hefboom voor duurzame innovatie.

Voor meer details...


 Re2Live

  

De recyclage van van lithium-ion-batterijen voor elektrische voertuigen stelt ons voor een aantal uitdagingen, maar biedt ook kansen voor de Vlaamse industrie en logistiek. In het COOCK-project Re2LiVe wil Sirris samen met andere clusterorganisaties onderzoeken hoe Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de opportuniteiten in deze groeiende markt.

Voor meer details...