Persberichten

 • 21 juni 2017
  Recente enquête geeft sterk signaal over koers die we varen.
 • 13 juni 2017
  Oppervlakken functionaliseren via lasertextureren wordt mogelijk voor de industrie.
 • 31 mei 2017
  Twee jaar na de opening van het applicatielab van Sirris in Kortrijk, is ook de uitwerking van de R&D-pijler rond de onderzoeksinfrastructuur die vanuit de KU Leuven in Brugge wordt opgezet, gestart. Hiermee is het Machinebouw- en Mechatronicacentrum, gesteund door de sector, de kmo’s en alle kennisinstellingen klaar om deze industriële cluster op een nog hoger niveau te tillen.
 • 25 april 2017
  Collaboratieve robots of cobots kunnen snel en flexibel worden ingezet om samen te werken met operatoren in productie, om zo efficiëntie en competitiviteit te verhogen. Geen wonder dat hun aantal in België stijgt - we schatten dat er momenteel een honderdtal in bedrijf zijn. De kloof tot daadwerkelijke implementatie blijft voor veel ondernemingen echter nog (te) groot. Hier springt Sirris bij, onder meer via opleidingen, demo’s en haalbaarheidsstudies. Sirris vond binnen het provinciebestuur in de POM West-Vlaanderen, een (industrie)gedreven partner om samen het Smart & Digital Factory Lab in Kortrijk uit te bouwen.
 • 2 februari 2017
  Agoria, Sirris, Fedustria and Flanders Food crown Daikin, Nuscience, Rousselot, Valeo and Veranneman.
 • 20 juni 2016
  Als collectief centrum van en voor de technologische industrie ondersteunt en begeleidt Sirris bedrijven om de juiste technologische keuzes te maken in functie van duurzame groei. In 2015 voerde de organisatie 216 collectieve onderzoekstrajecten uit en 1.972 individuele industriële projecten in opdracht van 1.500 verschillende bedrijven. Dit alles was goed voor een jaaromzet van 24 miljoen euro, zo meldt het jaarverslag van het technologiecentrum. Sirris slaagde er het voorbije jaar in om haar omzet stabiel te houden en de nodige reserves verder op te bouwen voor nieuwe investeringen in infrastructuur en expertise.
 • 7 april 2016
  Op dinsdag 12 april stelt Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie, zijn nieuwe infrastructuur voor smart coating voor aan het publiek. Het Smart Coating Application Lab in Diepenbeek krijgt er een spuitcabine bij en een teach-by-demonstrationrobot. Sirris investeerde in totaal 400.000 euro in de state-of-the-art installatie die coating toegankelijker moet maken voor bedrijven.
 • 3 maart 2016
  Sirris en provincie West-Vlaanderen investeren half miljoen euro in robots en digitale tools.
 • 4 februari 2016
  Agoria en Sirris stomen meer dan 200 bedrijven klaar voor Industrie 4.0
 • 18 september 2015
  Seraing – Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie, viert vrijdag 18 september 2015, het twintigjarig bestaan van haar vestiging in het Liège Science Park in aanwezigheid van de voornaamste medespelers van de Waalse industriële research, waaronder Jean-Claude Marcourt, Vice-president van de Waalse Regering, Minister van Economie, Innovatie en Onderzoek. Dit is meteen ook de gelegenheid om een balans op te maken van de impact van haar activiteiten in de regio en erbuiten, en om de acties voor te stellen die er werden ondernomen om haar rol in het domein van de technologische innovatie te blijven spelen.

Pagina's