Interesse in biogebaseerde conservering van verfsystemen?

Strengere reglementeringen beperken het gebruik van klassieke biocides en de toegelaten concentraties. De verfindustrie kent daardoor grote uitdagingen om de houdbaarheid en levensduur van watergebaseerde verfsystemen te blijven garanderen. Op Techniline geven we een overzicht van mogelijke technologische alternatieven voor conservering. Daarbij komen zeker biogebaseerde stoffen met een antimicrobiële werking in aanmerking.

Watergebaseerde verfsystemen komen tegemoet aan de nood aan meer duurzame verfsamenstellingen door een verminderd verbruik van chemicaliën en reductie in het gehalte vluchtige organische componenten (VOC). De waterige omgeving verhoogt echter de kans op de aanwezigheid en groei van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. De verminderde verfkwaliteit door microbiële afbraak wordt waargenomen als een verandering in kleur, een sterke geur, instabiliteit van de gemengde componenten, pH-schommelingen en een verlaging in viscositeit. Verhoogde antimicrobiële bescherming van verfsystemen is dus nodig, zowel in de natte fase (PT-6: 'in-can'-conservering), als in de gedroogde film (PT-7: 'dry-film'-conservering).

Traditionele antimicrobiële chemicaliën die toegevoegd worden aan verfmengsels omvatten zogenaamde isothiazolinones, maar hun gebruik zal binnenkort gebannen worden in navolging van eerste restricties op bepaalde types van deze producten. Bij de voorgestelde minimale concentraties is hun werking niet meer efficiënt en moeten alternatieven gezocht worden, die zowel op korte of langere termijn kunnen geïmplementeerd worden. Op korte termijn kan dit door het mengen van bestaande biocides of het toevoegen van nanomaterialen, waardoor industrieel beschikbare materialen een synergetisch effect krijgen en bescherming bieden bij relatief lage concentraties. Op langere termijn moeten nieuwe systemen ontwikkeld worden op basis van biogebaseerde materialen met antibacteriële eigenschappen.

Lees het artikel hierover op Techniline.

Versnelde transitie naar biogebaseerde coatings

Sirris voert binnen het VLAIO COOCK-project BioCoat onderzoek naar de implementatie van industrieel beschikbare biogebaseerde bouwstenen in coatings, om de transitie van traditionele fossiel-gebaseerde naar biogebaseerde te ondersteunen. Hierbij wordt kennis aangereikt rond de formulatie, het aanbrengen, de performantie en toepassingen van biogebaseerde coatings.

Een bijzonder doel van het project is gemeenschappelijke uitdagingen te bundelen en oplossingen aanreiken ten dienste van de ganse valorisatieketen. Hierbij wordt ook de mogelijkheid geboden om verkennend onderzoek uit te voeren naar de implementatie van nieuwe verfsystemen in samenwerking met verschillende partners.

Lees hierover meer op de projectpagina.  

Nieuw initiatief rond ontwikkeling van alternatieve conserveringssystemen

De ontwikkeling van alternatieve converseringssystemen is een gemeenschappelijke uitdaging voor de verfsector in de komende jaren. Hiervoor dient een multidisciplinair kader gecreëerd te worden met verschillende actoren op het gebied van regularisatie, chemische synthese, procestechnologie en microbiologie, met een directe link naar applicatiespecialisten. De implementatie van biogebaseerde componenten in verfsystemen vergt immers de nodige aanpassingen en moet onderzoeksmatig gestuurd worden. Sirris wil hierbij een rol vervullen als partner in multidisciplinair onderzoek en ontwikkeling voor de transfer van antimicrobiële technologieën uit andere sectoren, zoals cosmetica, voeding of de textielindustrie.

Sirris zal optreden als partner in het Europese CORNET-project BIOCoCo, waarbij antimicrobiële technieken zullen gedemonstreerd worden in samenwerking met Materia Nova, Fraunhofer IFAM en Fraunhofer IPA. Dit projectvoorstel is in voorbereiding en staat open voor deelname van uw bedrijf binnen de stuurgroep. Deel uitmaken van de stuurgroep geeft u de kans om uw uitdagingen te integreren in het onderzoek en voorbeeldcases voor te stellen. Het project zal u uit de eerste hand inzicht geven in de behaalde resultaten en netwerking met bedrijven uit de waardeketen mogelijk maken.

Lees meer over dit project op onze blog.

Interesse in projectdeelname of meer informatie over modaliteiten? Neem contact met ons op voor 15 maart 2022!

(Bron foto : https://www.dreamstime.com)