Hoe kom je van een idee voor een slim product tot een werkend businessmodel?

Alvast niet door uw idee te laten liggen of meteen aan het bouwen te slaan. De masterclass 'een werkend businessmodel vinden voor uw slim product' helpt u met een beproefde aanpak en tips om de slaagkansen van uw businessidee te verhogen.

Het aantal IoT-oplossingen is de afgelopen jaren de lucht ingeschoten. Zeker als het gaat over consumerproducten voor smart-home -oepassingen. De grootste economische waarde wordt echter nog steeds verwacht in B2B-toepassingen. Al loopt die groei wat achter op de meest positieve prognoses, toen IoT nog een hype was. Nochtans is de onderliggende IoT-technologie steeds meer matuur en beschikbaar geworden. Een schijnbare tegenstelling, zou u denken? Als het schoentje vandaag soms knelt, dan heeft dat vooral te maken met de uitdaging voor bedrijven om voldoende waarde uit hun slimme productinnovatie te halen. Het draait steevast om dezelfde vragen: Willen klanten wel betalen voor onze slimme oplossing? Hoe realiseren we een werkende oplossing in de waardeketen? Hoe kan mijn bedrijf hier iets aan verdienen?

Impact van een slim product op het businessmodel

Met slimme producten kunt u waarde creëren voor andere partijen dan wie u voorheen altijd als klant beschouwd hebt. Misschien wilt u wel met een slimme onderhoudsoplossing mikken op de onderhoudsafdeling bij je bestaande klanten bijvoorbeeld, of eerder op de servicebedrijven die uw klanten onderhoudsdiensten leveren. 'Nieuwe' klanten bedienen met een nieuw waardevoorstel betekent sowieso sleutelen aan het businessmodel. Voor productbouwers die eindklanten niet rechtstreeks bereiken is het ook zaak om samen met andere partijen in de waardeketen de waarde tot bij de eindklant te brengen. Niet zelden is het de vraag hoe de oplossing succesvol tot stand gebracht kan worden, zeker bij een langere waardeketen. Of u bijvoorbeeld de onderhoudsdienst ook zelf levert of enkel de geconnecteerde productoplossing die het onderhoud triggert, zal uiteraard mee bepalen hoeveel van de geleverde waarde u als productbouwer kan vangen. Met het juiste verdienmodel moet er voldoende waarde naar uw bedrijf kunnen terugvloeien om de kosten voor het ontwikkelen en operationeel houden van uw oplossing over de hele levensduur te dekken.

Verhoog de slaagkansen van uw business idee

U wilt als bedrijf dus niet volop aan het bouwen slaan zonder de impact van uw slimme productidee op uw businessmodel onder de loep te nemen. En opportuniteiten onbenut laten in de ideefase al evenmin. Om u te helpen uw bedrijf te oriënteren naar een werkend businessmodel, organiseren we de masterclass 'Een werkend businessmodel vinden voor uw slim product'. In de groepssessie op 22 maart 2022 reiken we een beproefde praktische aanpak en tips aan om de slaagkansen van uw businessidee te verhogen. Tegelijk kan u ervaringen uitwisselen met andere bedrijven. Via een individueel opvolggesprek zorgen we dat u de inzichten kan vertalen naar concrete volgende stappen.

Interesse om deel te nemen? Meer info en mogelijkheid om in te inschrijven voor de masterclass vindt u hier. Wees er tijdig bij want de plaatsen zijn beperkt.

Deze masterclass maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

#industriepartnerschap #sterkondernemen 

(Bron foto: https://nl.dreamstime.com)