Boost in waterstoftechnologie als opportuniteit voor gebruik composieten

In de globale transformatie naar een koolstofarme economie speelt waterstof een belangrijke rol. Dit betekent ook een interessant potentieel voor composietmaterialen. Zo zou het gebruik van waterstofgas in mobiliteit een markt kunnen creëren van miljoenen opslagtanks in (koolstofvezelversterkte) composietmaterialen. Een stand van zaken met focus op de kansen en uitdagingen voor composietmaterialen voor waterstof in mobiliteitstoepassingen.

Al jaren bieden vaten uit koolstofvezelversterkte composieten (CFRP) een lichtgewicht oplossing voor de opslag van waterstof onder druk. Emissiearme, door waterstofcellen aangedreven wagens beschikken over zogenaamde type IV-tanks bestaande uit een thermoplastische liner omhuld door koolstofvezel en epoxyhars. De verwachtingen zijn dat de vraag naar degelijk type IV-tanks in de toekomst enorm zal toenemen. Daarnaast bestaan er nog enkele serieuze uitdagingen. Zo maakt de kostprijs van koolstofvezels de tanks zeer duur. Een tweede struikelblok is de opslagdichtheid: hoewel waterstofgas onder druk drie keer de energie per kilogram heeft van benzine, is de energie per volume ervan vrij laag. Daarom zijn er relatief grote cilinders nodig om voldoende waterstof op te slaan. Voor mobiele toepassingen heeft het gebruik van type IV-tanks uit CFRP een streepje voor op de metalen alternatieven dankzij hun lichtgewicht. Voor stationaire toepassingen zoals hervulstations voor waterstof, is gewicht geen primaire stimulans.

We geven een overzicht van waar de technologie momenteel staat, waar ze naartoe gaat en wat de rol van composietmaterialen zal zijn.

Lees meer op Techniline.

Opportuniteiten voor bedrijven

Dat waterstoftechnologie heel wat potentieel heeft voor de toekomst, staat buiten kijf, ook buiten het domein van composieten. Sirris verdiept zich momenteel eveneens in de materie en wil zo de bedrijven helpen bij hun ontwikkelingen en innovaties.

Zo is Sirris partner in het Europese project THOR rond de opslag van waterstof. Dit project heeft als doel de ontwikkeling van kosteneffectieve thermoplastische drukvaten uit composiet voor de opslag van waterstofgas voor toepassingen in voertuigen en transport.

Vorig jaar werd Sirris ook lid van Waterstofnet, dat als kennis- en samenwerkingsplatform wil bijdragen aan een koolstofneutrale samenleving door het ondersteunen en realiseren van waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland. Samen met de industrie en overheden zorgt het voor concrete realisaties en wordt de basis voor verdere samenwerking gelegd om Vlaanderen en Nederland verder te laten uitgroeien als vooraanstaande waterstofregio. Via haar lidmaatschap wil Sirris haar leden optimaal ondersteunen in hun ontwikkelingen in de trending waterstofeconomie.

Recent werden er enkele unieke capaciteiten van Sirris samengevat en voorgesteld, waarmee we bedrijven kunnen ondersteunen die actief zijn in de waterstofindustrie, meer bepaald bedrijven die onderdelen en machines maken voor elektrolyse en brandstofcellen, maar ook voor waterstofopslag.

Interesse? Neem contact met ons op!