Pieter Jan Jordaens

Nog voor de recente ontwikkelingen die onze energievoorziening treffen, had de Belgische overheid de ambitie om de productie van hernieuwbare energie een versnelling hoger te schakelen. Hiervoor kijkt men in de eerste plaats naar offshore wind in de Belgische Noordzee. Technologische innovatie krijgt een belangrijke rol en daar spelen we met de tweede editie van de Wind Energy Technology Summit in juni op in.

Thomas Vandenhaute

Jaarlijks besteden overheden in Europa op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau ca. 14 procent van het BBP aan overheidsopdrachten. Dit komt neer op meer dan 1,9 biljoen euro. Overheden integreren steeds meer circulaire principes in hun aanbestedingen. Dat is een hefboom die we vanuit de maakindustrie beter kunnen benutten. Hier zijn heel wat kansen, maar er schuilen ook nog wat onzekerheden.

Thomas Vandenhaute

De circulaire economie leeft vandaag bij talrijke innovatieve grote bedrijven en kmo’s in de Vlaamse maakindustrie. Maar hoe kunnen we de omslag naar een circulaire economie in een stroomversnelling brengen? Op maandag 25 april vond in aanwezigheid van Minister Crevits de Circular State of the Union plaats. Hiermee schakelt Vlaanderen een versnelling hoger met de transitie naar een meer circulaire economie. Ook Sirris en Agoria stappen hierin mee.

Herman Derache

De Zwitserse piloot en avonturier Bertrand Piccard, op 25 mei keynotespreker tijdens het event 'The Green Exchange', is de eerste persoon die de wereld rondvloog in een vliegtuig op zonne-energie. Als oprichter van de Solar Impulse Foundation deelt hij zijn alternatieve maar realistische visie op het debat rond duurzaamheid en economische groei.

Pieter Jan Jordaens

In een reeks online presentaties, georganiseerd door de Belgische ambassade in het Zuid-Koreaanse Seoul, worden op 10 mei offshore wind- en zonne-energie, en hoe deze de scene van de hernieuwbare energie hervormen, onder de loep genomen. Dit tijdens het panelgesprek 'Hot and Windy: on the future of our energy', waaraan ook Sirris meewerkt.

Pieter Jan Jordaens

Naast chocolade en bier is ook onze expertise en ervaring in windenergie op zee een Belgisch exportproduct geworden, dat wereldwijde faam geniet. Dit mag nog maar eens blijken tijdens het International Offshore Wind Partnering Forum (IPF), het voornaamste congres rond offshore windenergie in Noord-Amerika, dat plaatsvindt van 26 tot 28 april. Sirris zal er als coördinator van OWI-Lab een keynote-presentatie verzorgen op deze industrie bijeenkomst.

Thomas Vandenhaute

Laat u inspireren door circulaire frontrunners tijdens 'RE-VALUE - Realizing circularity in the tech industry'! Via verschillende getuigenissen en een panelgesprek zal u leren hoe andere bedrijven stappen zetten richting een circulaire economie. Ze laten zien dat het meer omvat dan enkel recycling. Voor veel producten bieden hergebruik, herstel, opwaardering, herfabricage, herbestemming en hergebruik een groot potentieel op waardebehoud en verlaging van de milieu-impact. Mis deze getuigenissen vanuit de binnenste cirkels van de circulaire economie niet!

Thomas Vandenhaute

De circulaire economie is meer dan recycling. Voor veel producten bieden hergebruik, herstel, opwaardering, herfabricage, herbestemming en hergebruik een groot potentieel op waardebehoud en verlaging van de milieu-impact. Deze binnenste cirkels van de circulaire economie zijn lange tijd onderbelicht. Vele maakbedrijven worstelen bovendien met de complexiteit om ze te exploreren en in de praktijk op te zetten. Een nieuw project komt nu aan hun noden tegemoet.

Ozlem Ceyhan Yilmaz
Pieter Jan Jordaens

IJsvorming ligt aan de basis van talrijke problemen en risico's bij onze dagelijkse werkzaamheden of voor de werking van machines. Bij Sirris hebben verschillende experts zich toegelegd op het verbeteren van hun kennis over atmosferische ijsvorming én manieren gezocht om ijsvorming te beperken. Deze activiteiten maken deel uit van de COOCK-projecten Fighting Icing en NewSkin.

Walter Auwers
Pieter Jan Jordaens

Tijdens de achtste editie van de Factory of the Future Awards op 17 februari mochten zes bedrijven de titel van Factory of the Future in ontvangst nemen. Met de award willen de initiatiefnemers de meest toekomstgerichte productiebedrijven in België aanduiden. Een van de winnaars dit jaar is ZF Wind Power, producent van tandwielkasten voor windturbines uit Lommel.