Thomas Vandenhaute

Overschakelen naar een circulaire economie is een must voor onze planeet. De aarde beter maken en er bovendien uw boterham mee verdienen, dat is waar we op inzetten.

Thomas Vandenhaute
Stefan Milis
Julien Amadou

Sterk stijgende grondstofprijzen, bevoorradingsproblemen van allerhande grondstoffen en producten, ... brandend actuele gegevens die een belangrijke impact kunnen hebben op uw bedrijf. Komt de voorspelling van de Club van Rome uit dat onze grondstoffen uitgeput raken of gaat het slechts om een tijdelijk fenomeen gekoppeld aan de sterkere economische groei na deze crisis? En bovenal, wat kunt u doen om u hiertegen te wapenen? Is deze groei zelf wel nog zo’n geweldig idee?

Thomas Vandenhaute

Circulair productontwerp is een van de sleutels tot de circulaire economie, maar hierop overschakelen brengt voor heel wat bedrijven nog heel wat obstakels met zich mee. Heel wat beproefde methodes en nuttige tools kunnen u helpen. Wij reiken ze u aan!

Bart Teerlinck

Het Ocean Power Innovation Network (OPIN) is een internationaal netwerk dat zich toelegt op offshore hernieuwbare energie. Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en is bedoeld om de groei van Europese kmo's in de oceaanenergiesector te versnellen. Het jaarlijkse OPIN-symposium 2021 vindt plaats op 23 september en zal een aantal updates met zich meebrengen.

Pieter Jan Jordaens

Een recent rapport, uitgebracht door wereldwijd een van de grootste verzekeraars van hernieuwbare energie-activa, brengt de risico’s voor de sector van hernieuwbare energie, algemeen en per deelsector, in kaart.

Thomas Vandenhaute

‘Design thinking voor circulariteit’ is een praktijkgerichte aanpak die u toelaat snel een breed beeld te verkrijgen van het circulaire potentieel voor uw bedrijf. Op 26 oktober organiseert Sirris een masterclass rond dit relevante, actuele topic.

 

Thomas Vandenhaute

Een brede, interne oproep om interesse in circulaire economie binnen het West-Vlaams maatwerkbedrijf WAAK kon rekenen op een enthousiaste respons bij het personeel en betekende de vliegende start van verschillende projecten en initiatieven richting meer circulariteit, zowel binnen de organisatie als samen met de partners.

Pieter Jan Jordaens

Belgische bedrijven actief in de windenergiesector genieten vandaag wereldwijd een uitstekende reputatie. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van OWI-Lab, het innovatie- en kennisplatform met onderzoekers en ingenieurs van Sirris, VUB en UGent, dat ondertussen 10 jaar bestaat. De kruisbestuiving tussen industrie en de academische wereld blijkt de sleutel tot het succes van onze Belgische bedrijven.

Thomas Vandenhaute

Na vier jaar maken we de balans op van wat wijzelf en de deelnemende bedrijven opgestoken hebben uit de Lerende Netwerken CE Connect. Waar staat zo’n lerend netwerk voor? Welke topics kwamen aan bod? Welke inzichten verwierven we, welke lessen konden we leren?

Thomas Vandenhaute

Na vier jaar maken we de balans op van wat wijzelf en de deelnemende bedrijven, grote bedrijven en kmo’s, opgestoken hebben uit de Lerende Netwerken CE Connect. Wat is onze aanpak? Wat is de waarde ervan? En wat betekende deelname aan ons lerend netwerk voor de bedrijven zelf?