Verpakkingsafval kan je aanpakken. Soms is echter de inspiratie op. Wie immers al meerdere projecten heeft opgestart en succesvol uitgewerkt in zijn bedrijf weet dat het spook van de ideearmoede opduikt. Daarom willen we u wat extra inspiratie, een andere aanpak en een paar tips aanreiken om nieuwe bijkomende stappen te identificeren.

Samenwerking en circulair ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat we zelf de daad bij het woord willen voeren, zullen we de doorstroming van kennis via de Cirkeltips onder de aandacht brengen via een reeks blogs. Hierbij een blog waarin we verwijzen naar enkele concrete stappen rond hoe uw personeel beter doen sorteren.

Moet u in 2019 een nieuw preventieplan verpakkingen opmaken en indienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCie)? Op 12 juni organiseren Sirris en Agoria een workshop rond dit thema.

Corrosiebestrijding is een belangrijke kostenfactor, vooral in barre omgevingen als de Noordzee. Het NeSSIE-project heeft in deze strijd een waardevolle bijdrage geleverd (en ook vandaag nog) met de ontwikkeling van drie demonstratieprojecten voor anti-corrosieoplossingen, die zich toespitsen op de infrastructuur voor offshore hernieuwbare energie (OHE).

Samenwerking en circulair ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat we zelf de daad bij het woord willen voeren, zullen we de doorstroming van kennis via de Cirkeltips onder de aandacht brengen via een reeks blogs. Hierbij een eerste blog waarin we u verwijzen naar enkele concrete stappen over afspraken maken met afvalinzamelaars.

Er zijn heel wat afvalstromen in maakbedrijven. Sommige stromen hebben een complexe samenstelling of verwerking, andere hebben eenvoudige verwerking en zijn vrij zuiver. Onze interventies bij maakbedrijven brengen regelmatig potentieel voor verbetering aan het licht, ook in de zogenaamde eenvoudige stromen. Dit potentieel gaat van betere scheiding, over grotere verdichting tot optimalisatie voor planning en transport. In deze blog zoomen we in op uw papier- en kartonstroom.

Een innovatief circulair model is geen standaard R&D-project: het vraagt om een gestructureerde procesaanpak die veel verder gaat dan het product en die ondernemers snel moeten testen en voortdurend moeten bijsturen. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van proefproject Expeditie Circulair, een samenwerking tussen, VITO, Agoria, Sirris.en Start it @KBC.

Vorige maand werd in Ierland een nieuw pan-Europees project, het Ocean Power Innovation Network (OPIN), gelanceerd, dat de ontwikkeling van de oceaanenergiesector moet versnellen. De bedrijven worden uitgenodigd om zich bij het nieuwe oceaannetwerk aan te sluiten.

Waar liggen de sleutels om een zo hoogwaardig mogelijke recyclage en verwerking van grote composietstructuren te initialiseren? In het afsluitende event van het project CompositeLoop op 5 juni zult u een beeld krijgen van de huidige gang van zaken, de pistes met het grootste potentieel en flankerende maatregelen die deze kunnen ondersteunen.