Om bescherming te genieten voor bedrijfsgeheimen dient men redelijke maatregelen te nemen om geheimhouding ervan te verzekeren. Waarover gaat dit?

Een kunstwerk gerealiseerd door artificiële intelligentie is per opbod verkocht bij Christie’s voor de som van $ 432.500.

Heeft u vragen over bepaalde aspecten van intellectuele eigendom, dan heeft Sirris voor u ‘to-the-point’ video’s klaar!

Sirris heeft een uiteenzetting gegeven over artificiële intelligentie en intellectuele eigendom, in duo met de onderneming BEA, tijdens de CFIB-Jaardagen in Lyon.

Welke 'monitoring tool' kiezen in functie van de behoeften?

Stand van zaken rond de octrooiaanvragen bij het Europees octrooibureau (EOB): sectoren, aanvragers en regio's.