In 2019 werd door het Europees Octrooibureau een record opgetekend van het aantal Belgische octrooiaanvragen.

Octrooien kunnen ons heel wat leren over de geschiedenis van de technologieën.

Het WIPO verzamelt de bemerkingen en commentaren van ondernemers over een document met vragen die rijzen in verband met AI en de impact op intellectuele eigendom.

Klantenbestanden, strategie, contracten, concepten, ... algemeen wordt aangenomen dat een kwart van de ondernemingen al het slachtoffer is geweest van een poging tot stelen van hun 'bedrijfsgeheimen'. Daarom zet de FOD Economie een informatiecampagne op touw over het belang voor bedrijven om die informatie te identificeren en te beschermen.

Twee dagen conferentie en opleiding voor een krachtiger beleid inzake intellectuele eigendom!

Twee Oostenrijkse uitvinders hebben een machine gebouwd voor de recyclage van plasticafval waarvan er 6000 exemplaren werken in de wereld.

Het Europees merk heeft steeds meer succes bij bedrijven.

Springer Nature heeft het eerste wetenschappelijke boek uitgegeven waarvan de inhoud volledig door een machine is gegenereerd. Het gaat over onderzoek naar lithiumionbatterijen.

Om te genieten van de bescherming van bedrijfsgeheimen moet je redelijke schikkingen treffen om dit geheim te garanderen. Waarover gaat het?

Wat moet je als bedrijf voorzien als je werk geeft aan studenten of stagiairs die meewerken aan innovatieve projecten waarvoor intellectuele eigendom met toegevoegde waarde wordt gecreëerd?