Wanneer een bedrijf innoveert, kan het te maken krijgen met een octrooi van een concurrent waardoor die laatste een monopolie heeft op het product of het procedé in kwestie. Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je niet wordt geblokkeerd?

Het BBIE heeft onlangs de mogelijkheid toegevoegd om online een NDA af te sluiten, gekoppeld aan i-Depot.

WIPO lanceert een nieuwe online dienst die een onvervalsbaar bewijs levert van het bestaan van om het even welk elektronisch bestand, ongeacht het format, op een gegeven moment.

Zo’n 170 personen hebben hun kennis van intellectuele eigendomsrechten getest aan de hand van een quiz die Sirris organiseerde.

Ter gelegenheid van de werelddag van de intellectuele eigendom op 26 april 2020 organiseert Sirris een kleine quiz waarin de aandacht wordt gevestigd op de verschillende vormen van intellectueel eigendomsrecht.

De registratieaanvragen voor de handelsmerken Coronavirus en Covid-19 zijn in maart sterk toegenomen. Wat zal ermee gebeuren?

In 2019 werd door het Europees Octrooibureau een record opgetekend van het aantal Belgische octrooiaanvragen.

Octrooien kunnen ons heel wat leren over de geschiedenis van de technologieën.

Het WIPO verzamelt de bemerkingen en commentaren van ondernemers over een document met vragen die rijzen in verband met AI en de impact op intellectuele eigendom.

Klantenbestanden, strategie, contracten, concepten, ... algemeen wordt aangenomen dat een kwart van de ondernemingen al het slachtoffer is geweest van een poging tot stelen van hun 'bedrijfsgeheimen'. Daarom zet de FOD Economie een informatiecampagne op touw over het belang voor bedrijven om die informatie te identificeren en te beschermen.