Een nieuw zoekinstrument vergemakkelijkt de lokalisatie en opvraging van octrooi- informatie die van nut kan zijn voor wie nieuwe technologieën ontwikkelt in de strijd tegen de pandemie van het coronavirus.

Ter gelegenheid van de werelddag van de intellectuele eigendom op 26 april 2020 organiseert Sirris een kleine quiz waarin de aandacht wordt gevestigd op de verschillende vormen van intellectueel eigendomsrecht.

De registratieaanvragen voor de handelsmerken Coronavirus en Covid-19 zijn in maart sterk toegenomen. Wat zal ermee gebeuren?

In 2019 werd door het Europees Octrooibureau een record opgetekend van het aantal Belgische octrooiaanvragen.

Alles wat je als creatieve en innovatieve ondernemer wil weten over intellectuele eigendomsrechten vind je in 'Ons patent boekje' van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Het WIPO verzamelt de bemerkingen en commentaren van ondernemers over een document met vragen die rijzen in verband met AI en de impact op intellectuele eigendom.

De Octrooicel van Sirris publiceert een korte video waarin experten uitleggen welke rechten een octrooi met zich brengt.

Op 7 november organiseren de octrooicellen van WTCB, Centexbel, Sirris en Essenscia een halve informatiedag over de opportuniteiten geboden aan bedrijven via intellectuele eigendomsrechten.

In een video, die werd opgenomen met experts, wordt uitgelegd wat een bedrijf wel en niet kan doen in geval van namaak en hoe het zich kan voorbereiden.

Een webcast om te leren hoe je oplossingen van artificiële intelligentie kunt beschermen om ze te gelde te maken.