De zeer controversiële Europese richtlijn over auteursrecht in dit internettijdperk is aangenomen door het Europees Parlement. Zij verhoogt de rechten van journalisten en creatieve opiniemakers tegenover de giganten zoals Google of Facebook.

We staan aan de vooravond van een ware revolutie op het gebied van artificiële intelligentie (AI). De technologie evolueert razendsnel en de opportuniteiten voor innovatie zijn enorm, in tal van toepassingen. Tegelijk brengt AI ook heel wat juridische uitdagingen met zich. Over die uitdagingen laten Agoria en Sirris 4 experts aan het woord tijdens een seminarie.

Volgens het jaarverslag van het EPO bekleedt België de 13de plaats op de landenlijst van octrooiaanvragers.

In een snel veranderende wereld waarin innovaties onophoudelijk afkomen op mensen, bedrijven en bedrijfsvoering is stilstaan bij intellectuele eigendomsrechten (IP) van belang. Dit kan op twee manieren: hoe bouwt u zelf een strategische positie voor IP én hoe kunt u inspiratie blijven halen uit de wereld rondom u? Op 1 april leggen twee experts ter zake u beide aspecten tot in de puntjes uit.

Waardevolle antwoorden op de belangrijke vragen over intellectuele eigendom voor de bedrijven.

Sirris beschikt over een reeks webcasts met informatie over mogelijke subsidiëring bij het neerleggen van octrooien in de drie regio’s.

De Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) stelt al 8 jaar lang een tool voor om gemakkelijker informatie over octrooien voor milieuvriendelijke technologieën op te zoeken.

Om bescherming te genieten voor bedrijfsgeheimen dient men redelijke maatregelen te nemen om geheimhouding ervan te verzekeren. Waarover gaat dit?

Wat zijn de voorzieningen die men dient te treffen wanneer een bedrijf studenten of stagiairs in dienst heeft die deelnemen aan innovatieprojecten waaruit intellectuele eigendomsrechten voortvloeien met toegevoegde waarde?

Heeft u vragen over bepaalde aspecten van intellectuele eigendom, dan heeft Sirris voor u ‘to-the-point’ video’s klaar!