Frank Van den Broek

De Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO, World Intellectual Property Organization) heeft haar online diensten uitgebreid met een online platform dat gratis toegang geeft tot uitvoerige, transparante en gestructureerde rapporten over heel wat octrooidatabanken. WIPO INSPIRE zal opzoekingen in de talloze octrooidatabanken wereldwijd makkelijker maken voor een groot aantal belanghebbenden.

Benoit Olbrechts

Het EPO sluit planten en plantenvariëteiten voortgebracht via hoofdzakelijk biologische processen uit van het principe van octrooieerbaarheid (kruising, hybridisatie, selectie).

Fabienne Windels

Wanneer een bedrijf innoveert, kan het te maken krijgen met een octrooi van een concurrent waardoor die laatste een monopolie heeft op het product of het procedé in kwestie. Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je niet wordt geblokkeerd?

Fabienne Windels

Wanneer een bedrijf innoveert, kan het te maken krijgen met een octrooi van een concurrent waardoor die laatste een monopolie heeft op het product of procedé in kwestie. Hoe kan je dat octrooi omzeilen?

Fabienne Windels

Het WIPO herziet en breidt het onderzoek inzake artificiële intelligentie uit, en verruimt dit naar merken, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, enz.

Fabienne Windels

Het BBIE heeft onlangs de mogelijkheid toegevoegd om online een NDA af te sluiten, gekoppeld aan i-Depot.

Fabienne Windels

WIPO lanceert een nieuwe online dienst die een onvervalsbaar bewijs levert van het bestaan van om het even welk elektronisch bestand, ongeacht het format, op een gegeven moment.

Frank Van den Broek
Fabienne Windels

Het anterioriteitsonderzoek verschilt van het octrooieerbaarheidsonderzoek in zijn doelstellingen, methodologie en timing.

Fabienne Windels

Sirris heeft een aantal prospectieve workshops bijgewoond, georganiseerd door Le Forem (de Waalse VDAB) om het beroep van technology scout te definiëren.

Frank Van den Broek

De USPTO heeft een platform opgericht om octrooihouders en potentiële licentienemers in het domein van de kerntechnologieën rond het coronavirus met elkaar in contact te brengen.