Op 7 november organiseren de octrooicellen van WTCB, Centexbel, Sirris en Essenscia een halve informatiedag over de opportuniteiten geboden aan bedrijven via intellectuele eigendomsrechten.

In een video, die werd opgenomen met experts, wordt uitgelegd wat een bedrijf wel en niet kan doen in geval van namaak en hoe het zich kan voorbereiden.

Een webcast om te leren hoe je oplossingen van artificiële intelligentie kunt beschermen om ze te gelde te maken.

Twee dagen conferentie en opleiding voor een krachtiger beleid inzake intellectuele eigendom!

Twee Oostenrijkse uitvinders hebben een machine gebouwd voor de recyclage van plasticafval waarvan er 6000 exemplaren werken in de wereld.

Het Europees merk heeft steeds meer succes bij bedrijven.

Het aantal beroepen bij het Arbitrage- en Bemiddelingscentrum van de WIPO neemt toe, of het nu gaat om geschillen inzake intellectuele eigendom of klachten wegens cybersquatting.

De zeer controversiële Europese richtlijn over auteursrecht in dit internettijdperk is aangenomen door het Europees Parlement. Zij verhoogt de rechten van journalisten en creatieve opiniemakers tegenover de giganten zoals Google of Facebook.

We staan aan de vooravond van een ware revolutie op het gebied van artificiële intelligentie (AI). De technologie evolueert razendsnel en de opportuniteiten voor innovatie zijn enorm, in tal van toepassingen. Tegelijk brengt AI ook heel wat juridische uitdagingen met zich. Over die uitdagingen laten Agoria en Sirris 4 experts aan het woord tijdens een seminarie.

Volgens het jaarverslag van het EPO bekleedt België de 13de plaats op de landenlijst van octrooiaanvragers.