In 2019 werd door het Europees Octrooibureau een record opgetekend van het aantal Belgische octrooiaanvragen.

Alles wat je als creatieve en innovatieve ondernemer wil weten over intellectuele eigendomsrechten vind je in 'Ons patent boekje' van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Het WIPO verzamelt de bemerkingen en commentaren van ondernemers over een document met vragen die rijzen in verband met AI en de impact op intellectuele eigendom.

De Octrooicel van Sirris publiceert een korte video waarin experten uitleggen welke rechten een octrooi met zich brengt.

Op 7 november organiseren de octrooicellen van WTCB, Centexbel, Sirris en Essenscia een halve informatiedag over de opportuniteiten geboden aan bedrijven via intellectuele eigendomsrechten.

In een video, die werd opgenomen met experts, wordt uitgelegd wat een bedrijf wel en niet kan doen in geval van namaak en hoe het zich kan voorbereiden.

Een webcast om te leren hoe je oplossingen van artificiële intelligentie kunt beschermen om ze te gelde te maken.

Twee dagen conferentie en opleiding voor een krachtiger beleid inzake intellectuele eigendom!

Twee Oostenrijkse uitvinders hebben een machine gebouwd voor de recyclage van plasticafval waarvan er 6000 exemplaren werken in de wereld.

Het Europees merk heeft steeds meer succes bij bedrijven.