Voor maakbedrijven is het optimaliseren van de interne logistiek belangrijk om competitief te blijven. In een reeks blogs hebben we de verschillende uitdagingen en mogelijke oplossingen onder de loep genomen, met een bijzondere focus op de AGV’s. Als raamwerk voor de inbedrijfstelling van bestuurderloze gemotoriseerde transportwerktuigen, zet de nieuwe norm ISO 3691-4:2020 de eisen uit om de veiligheid van de operatoren te vrijwaren.

Additive manufacturing doet geleidelijk aan zijn intrede in de industriële serieproductie, in het bijzonder in sectoren zoals de medische sector, de ruimtevaart, de vliegtuigbouw en recentelijk zelfs de automobiel. De snelle technologische ontwikkeling heeft de industrie gedwongen om haar eigen normen en specificaties voor productie en kwalificatie uit te werken.

Aangezien mondmaskers voor dagelijks gebruik een essentieel onderdeel van de exit-strategie zijn, is er dringend nood aan een officieel Belgisch referentiedocument.

Het IoT belangt alle industriële sectoren aan. Voor de ontwikkeling ervan dienen de bedrijven evenwel zelf of via partners een uitgebreid technologisch proces te beheersen waarbij in elke fase een aantal normen in acht moeten worden genomen. Sirris en Agoria kunnen hen daarbij begeleiden.

Kwaliteitsbeheer is geen ijdel woord bij Sirris. Sedert meer dan 20 jaar is haar systeem de ISO 9001.

productontwerp volgens CE-markering

Aangescherpte nieuwe regelgeving stelt de verkoper, producent van producten aansprakelijk. Dit geldt voor u, als samenbouwer of als importeur. Een gedegen testplan in drie stappen kan u verzekeren dat de producten voldoen aan de CE-wetgeving en de geharmoniseerde normen, en het reduceert risico’s en gevolgkosten. Bovenal creëert dit ook een kans op duurzame innovatie die uw marktpositie versterkt.

Na 25 jaar ontwikkeling, zijn de AM-technieken (Additive Manufacturing) de ondernemingen aan het veroveren. Hoe staat het vandaag met de normalisatie? Kunnen we ons al baseren op de gepubliceerde normen?