Hilde Krikor
Olivier Gramaccia

Meer weten over de laatste kruisbestuivingen in innovatie? Kom naar de 'Life-on-Chip Conference - Enabling personalized medicine through cross-over innovation' op 20 en 21 februari. Doel van de conferentie is het versnellen van het innovatieproces naar nieuwe oplossingen in gezondheidszorg door internationale spelers in discipline-overschrijdende domeinen bij elkaar te brengen, hen te helpen en stimuleren zaken te doen en nieuwe partnerschappen op te zetten voor samenwerkingsprojecten in R&D.

Denis Vandormael

Op 21 november organiseren Sirris en InnovaTech een ontbijtsessie rond microfluïdica: aan de hand van uiteenzettingen, getuigenissen uit de industrie en een bezoek aan de faciliteiten zullen de deelnemers zich in twee uur tijd een beeld kunnen vormen van het potentieel van deze discipline. (voertaal = Frans)

Eddy Kunnen

Ledverlichting biedt het voordeel klein te zijn en veel licht te geven aan een lager energieverbruik. Een uitdaging hierbij is de temperatuur van de led laag te houden.

Denis Vandormael
Hilde Krikor

De conferentie Life-on-Chip, die in Leuven op 22 februari plaatsvond, had als doel het innovatieproces naar nieuwe zorgoplossingen te versnellen. De focus lag op het potentieel van de kruisbestuiving tussen een aantal geavanceerde technologieën, waaronder microfluïdica; het onderwerp werd besproken door de experts van het Micro Lab en de Product Development Hub van Sirris.

Denis Vandormael

Onlangs is een ontwikkelingsproject opgestart voor een schaalbaar platform gewijd aan de industriële formulering in continue stroming van innovatieve ingekapselde producten.

Denis Vandormael

Miniaturisering vormt een heuse uitdaging voor de Healthcare-sector. Sirris ondersteunt een bedrijf bij de ontwikkeling van een fluïdisch microsysteem voor een uiterst betrouwbare bloedanalyse aan het ziekbed van de patiënt.

Olivier Gramaccia

Hoe de ontmoeting tussen de ingenieur en de bio-medicus kan leiden tot oplossingen in de gezondheidssector.

Denis Vandormael

Ultrasonic Moulding verlegt de grenzen van het klassieke spuitgieten en biedt eindeloze mogelijkheden voor de productie van complexe, geminiaturiseerde onderdelen.

Denis Vandormael

Het Naamse Coris BioConcept heeft een nieuw, volledig geautomatiseerd platform voor medische diagnose gelanceerd. Dit soort van draagbaar lab is niet groter dan een kantoor-pc en kan stalen aangebracht op vloeistofchips analyseren. Om de chip voor biomedische analyse met microkanalen van een fractie van een millimeter te realiseren, deed het bedrijf een beroep op de expertise van het SMALL-Lab.