Thomas Vandenhaute

Jaarlijks besteden overheden in Europa op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau ca. 14 procent van het BBP aan overheidsopdrachten. Dit komt neer op meer dan 1,9 biljoen euro. Overheden integreren steeds meer circulaire principes in hun aanbestedingen. Dat is een hefboom die we vanuit de maakindustrie beter kunnen benutten. Hier zijn heel wat kansen, maar er schuilen ook nog wat onzekerheden.

Thomas Vandenhaute

De circulaire economie leeft vandaag bij talrijke innovatieve grote bedrijven en kmo’s in de Vlaamse maakindustrie. Maar hoe kunnen we de omslag naar een circulaire economie in een stroomversnelling brengen? Op maandag 25 april vond in aanwezigheid van Minister Crevits de Circular State of the Union plaats. Hiermee schakelt Vlaanderen een versnelling hoger met de transitie naar een meer circulaire economie. Ook Sirris en Agoria stappen hierin mee.

Peter ten Haaf

Het gebruik van (real-time) data productieprocessen aan- en bijsturen - in verspaning spreekt men van 'adaptief bewerken' - is de toekomst van productie. Dit wordt mogelijk door de toegenomen beschikbaarheid aan sensoren. Alles staat of valt echter met het beschikken over en begrijpen van een gestandaardiseerd en gestructureerd model waarin de digitale informatie wordt verwerkt tot een fysieke actie. Dergelijke modellen vormen de sleutel tot een succesvolle digitalisering. In een nieuwe reeks blogposts brengen we enkele basismodellen onder de aandacht. In dit eerste deel behandelen we de standtijdsrechte, een model om de juiste snijsnelheid te kiezen.

Tatiana Galibus
Patrick Coomans

Een gedegen cybersecurity is noodzakelijk voor maakbedrijven om de continuïteit te kunnen garanderen, en vertrouwen te kunnen wekken bij klanten en partners. Om u de kans te geven nader kennis te maken met de mogelijkheden van cybersecurity in uw productie, zal Sirris binnenkort op twee grote events aanwezig zijn: Advanced Engineering (Antwerp Expo, 11 en 12 mei) en Indumation (Xpo Kortrijk, 18-20 mei).

Samuel Milton

Op het online platform 'Modelgebaseerd bewerken' vindt u rekenmodellen om de economische snijsnelheid te bepalen met behulp van informatie uit de standtijdsrechte(n). Dit geeft u de mogelijkheid om het meest kostenefficiënte verspaningsproces te selecteren. Om de praktische implementatie van de rekenmodellen te ondersteunen, organiseren we opleidingen.

Thomas Vandenhaute

Laat u inspireren door circulaire frontrunners tijdens 'RE-VALUE - Realizing circularity in the tech industry'! Via verschillende getuigenissen en een panelgesprek zal u leren hoe andere bedrijven stappen zetten richting een circulaire economie. Ze laten zien dat het meer omvat dan enkel recycling. Voor veel producten bieden hergebruik, herstel, opwaardering, herfabricage, herbestemming en hergebruik een groot potentieel op waardebehoud en verlaging van de milieu-impact. Mis deze getuigenissen vanuit de binnenste cirkels van de circulaire economie niet!

Samuel Milton
Tom Jacobs

Het trillingsgedrag speelt een essentiële rol in de prestaties van verspanende machines en bij de verspaningsprocessen, met een rechtstreekse invloed op het materiaalverwijderingspercentage, de oppervlaktekwaliteit van het afgewerkt product en de dimensionele en vormnauwkeurigheid ervan. Toch is dit onderwerp nog steeds weinig onderzocht in de fabricagewetenschap.

Walter Auwers

Met slechts 48 zijn ze, de fabrieken van de toekomst in ons land. Die felbegeerde titel behalen is dus geen sinecure, enkel weggelegd voor absolute topbedrijven. Net dat maakt de dubbele overwinning dit jaar van kipper- en zelflosserfabrikant Stas extra inspirerend. Het bedrijf mag niet alleen trots zijn op de productievestiging in Doornik, die haar in 2019 behaalde titel wist te verlengen, maar bovendien ook vieren dat de vestiging in Waregem nu eveneens een Factory of the Future Award in de wacht heeft gesleept.

Thomas Vandenhaute

De circulaire economie is meer dan recycling. Voor veel producten bieden hergebruik, herstel, opwaardering, herfabricage, herbestemming en hergebruik een groot potentieel op waardebehoud en verlaging van de milieu-impact. Deze binnenste cirkels van de circulaire economie zijn lange tijd onderbelicht. Vele maakbedrijven worstelen bovendien met de complexiteit om ze te exploreren en in de praktijk op te zetten. Een nieuw project komt nu aan hun noden tegemoet.

Walter Auwers
Jan Kempeneers

Op de uitreiking van de Factory of the Future Awards op 17 februari kreeg ons land er zes nieuwe Factories of the Future bij. Met deze award willen de initiatiefnemers de meest toekomstgerichte productiebedrijven in België aanduiden. We stellen u voor aan een van de winnaars: Terumo, producent van medisch materiaal uit het Leuvense Haasrode.