De Nederlandse metaalverwerkende kmo Bregil koos recent voor een andere aanpak op de productievloer, volgens de QRM-principes. Het resultaat nu is een lege vloer, een rustige werkplaats en een hogere omzet, dankzij kortere doorlooptijden en een hogere productiviteit.

Neem uw toekomst in eigen handen, ontdek de kracht van lean of QRM via het Lean Lead zelflerende netwerk.

Van 13 tot 17 november vindt de European Lean Educators Conference plaats aan de School of Engineering of University of Minho in het Portugese Braga. Het thema van deze vijfde editie is ' Lean Educator’s Role in Lean Development '. Sirris werkt ook dit jaar mee aan het event.

Agoria en Lean Lead organiseren op 27 september een event rond lean. Op dit tweedelige initiatief kunnen bedrijven elkaar inspireren en van elkaar leren.

Om bedrijven de kracht van lean of QRM te laten ontdekken richt Agoria, met de medewerking van Sirris, hierrond een lerend netwerk op, dat dit najaar van start gaat. Onder begeleiding van een coach kunnen deelnemers uit elkaars ervaringen leren.

Op 18 oktober presenteren we in onze Kortrijkse site een nieuwe demonstrator, bestaande uit een assemblagelijn van zes cellen, volledig in de lijn van Industrie 4.0 en doordrongen van de QRM-gedachte. Hiermee maken we de productie van kleine productfamilies met veel varianten zo efficiënt mogelijk. Kom kennismaken!

Van 7 tot 10 november vindt de European Lean Educators Conference plaats aan de HAN Universiteit in Nijmegen. Het thema van deze vierde editie is 'Learn Lean / Lean Learning', gebaseerd op de visie dat de focus van de lean coaches voornamelijk op het leerproces van de klant moet liggen. Een zorgvuldige keuze van de inhoud en manier van lesgeven is nodig voor een maximale waarde. Sirris maakt deel uit van het organiserend comité van deze conferentie.

'How to put the ‘S’(ales) in smarketing', the new booklet in the series of books on lean, focuses on 'smarketing', i.e. the integration of sales and marketing.

Agoria en Lean Lead organiseren op 24 april een seminarie rond lean. Tijdens dit seminarie krijgt u een duidelijk inzicht in hoe anderen met dit productiemodel op weg zijn naar hun toekomst. De nadruk ligt vooral op praktijkgetuigenissen en ervaringsuitwisseling.

Het EU-Japan Centre organiseert van 26 tot 30 juni weer een intensieve vijfdaagse cursus voor Europese kaderleden met kennis van World Class Manufacturing en technische achtergrond. Het programma bestaat uit verschillende lezingen en een bezoek aan een aantal Japanse topbedrijven.