In 2019 werd door het Europees Octrooibureau een record opgetekend van het aantal Belgische octrooiaanvragen.

Alles wat je als creatieve en innovatieve ondernemer wil weten over intellectuele eigendomsrechten vind je in 'Ons patent boekje' van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Het WIPO verzamelt de bemerkingen en commentaren van ondernemers over een document met vragen die rijzen in verband met AI en de impact op intellectuele eigendom.

Er worden nog veel te weinig octrooien aangevraagd door vrouwelijke uitvinders. Hier zit duidelijk een onaangeboord potentieel voor innovatie.

Klantenbestanden, strategie, contracten, concepten, ... algemeen wordt aangenomen dat een kwart van de ondernemingen al het slachtoffer is geweest van een poging tot stelen van hun 'bedrijfsgeheimen'. Daarom zet de FOD Economie een informatiecampagne op touw over het belang voor bedrijven om die informatie te identificeren en te beschermen.

Wat is de link tussen octrooien en productinnovatie? Een studie van enkele Amerikaanse economisten.

De Octrooicel van Sirris publiceert een korte video waarin experten uitleggen welke rechten een octrooi met zich brengt.

De Octrooicel van Sirris blijft actief sensibiliseren over de problematiek van intellectuele eigendom bij artificiële intelligentie.

Het EOB heeft zijn onlinetutorial over het Europees Octrooiregister bijgewerkt. De recente veranderingen zijn er nu in opgenomen.

Op 7 november organiseren de octrooicellen van WTCB, Centexbel, Sirris en Essenscia een halve informatiedag over de opportuniteiten geboden aan bedrijven via intellectuele eigendomsrechten.