Het verdienmodel van digitale servitisatie, waarbij fysieke producten verrijkt worden met digitale diensten, biedt productbouwers een waaier aan nieuwe mogelijkheden, maar komt ook met nieuwe uitdagingen. Sirris organiseert een inspiratieworkshop om bedrijven die fysieke producten bouwen en de stap naar slimme, geconnecteerde producten overwegen, een overzicht te bieden van het wat en waarom van digitale servitisatie en hen op weg te zetten om hieraan te beginnen. Voertaal van deze workshop is Engels.

Overweegt uw bedrijf om zijn aanbod aan te vullen met of om te vormen naar een digitale dienst? Wilt u beter begrijpen wat zoiets concreet inhoudt? Dan is de opleiding 'Agoria Academy: How to build a Digital Business' op 4 juni u op het lijf geschreven. De docenten zijn ervaren experts die het voorbije decennium meer dan 400 digitale ondernemingen begeleidden.

Op het vakevenement Advanced Engineering dat plaatsvindt op 22 en 23 mei zal Sirris een eigen lezingenprogramma organiseren, waarbij het vier verschillende presentaties brengt over verschillende topics die binnen onze expertisedomeinen liggen, onder de titel 'Future-proved products are light, smart and micro, to be achieved with advanced engineering methods'.

Het InsightProducts-project helpt bedrijven hun producten- en dienstenaanbod te optimaliseren via het verzamelen en gebruiken van kwalitatieve productgegevens met het oog op digitale servitisatie.

Wie een disruptieve business wil beginnen door producten als (schaalbare) diensten aan te bieden, maakt best eerst enkele overwegingen en past zijn aanpak aan. De manier waarop startups te werk gaan, is hierbij een aangewezen leidraad.

Het verdienmodel van digitale servitisatie, waarbij fysieke producten verrijkt worden met digitale diensten, biedt productbouwers een waaier aan nieuwe mogelijkheden, maar komt ook met nieuwe uitdagingen. Op 12 december organiseert Sirris een inspiratieworkshop om bedrijven die fysieke producten bouwen en de stap naar slimme, geconnecteerde producten overwegen, een overzicht te bieden van het wat en waarom van digitale servitisatie en hen op weg te zetten om hieraan te beginnen.

Om de uitdagingen door een hogere werkdruk aan te gaan en competitief te blijven is operatorondersteuning tijdens het productieproces cruciaal. Nieuwe technologieën kunnen hier hulp bieden. Om deze ontwikkelingen te leren kennen en testen kunnen bedrijven bij Sirris terecht.

Dat hard- en software steeds meer in elkaar vervlechten, biedt kansen voor beide werelden. Hardware-producenten die hun producten willen uitbreiden met digitale functionaliteiten, softwareontwikkelaars die de link willen maken met fysieke producten en onderzoekers die mogelijkheden willen aftasten kunnen binnenkort terecht in de nieuwe infrastructuur die Sirris voor hen voorziet.

Niemand twijfelt nog aan de opmars van internet-of-things toepassingen en van slimme, geconnecteerde producten. Maar hoe kan je hiermee nu zelf als bedrijf waarde creëren? Sirris en Agoria starten een initiatief om u hierbij tegemoet te komen. Op 16 november vindt een eerste interactief event plaats.

Om tot een kwalitatief hoogstaande gegevensverwerving te komen, moet de digitale sector optimaal gebruikmaken van sensoren. Sirris, Hahn-Schickard en het FZI Research Center for Computer Science willen kmo’s bij dit proces ondersteunen en werken daarom samen aan een projectvoorstel ‘InsightProducts - Actionable Insights into Product Service Delivery'. Via het project willen zij bedrijven helpen om sensor- en communicatiesystemen optimaal in te zetten voor het verzamelen van kwalitatief hoogstaande productinformatie. Die moet hen meer bruikbare inzichten opleveren op de bedrijfssite van hun klanten.