Voor je aan grondige data-analyse wil gaan doen, moet je je ervan vergewissen dat de beschikbare data zich wel degelijk lenen tot het verhelpen van je bedrijfsprobleem. Dataverkenning is een eerste stap in de data science workflow. Het helpt je uit te maken of de beschikbare data geschikt zijn voor het probleem dat je wilt onderzoeken. Onze trainingsessie rond dataverkenning helpt je alvast op weg.

Niemand twijfelt nog aan de opmars van internet-of-things toepassingen en van slimme, geconnecteerde producten. Maar hoe kan je hiermee nu zelf als bedrijf waarde creëren? Sirris en Agoria starten een initiatief om u hierbij tegemoet te komen. Op 16 november vindt een eerste interactief event plaats.

Data science kan bijzonder waardevol zijn voor de innovatie in verschillende domeinen, ook voor kmo's. De mastercourse van EluciDATA biedt een pragmatische en industriegerichte inleiding tot datagedreven innovatie. De volgende sessie (tweede editie) met als onderwerp de kunst van het formuleren van een data science-taak, zal op 28 september plaatsvinden in Diepenbeek.

DEWI is een Europees onderzoeksproject dat in februari 2017 is geëindigd. Door aandacht te besteden aan de dagelijkse fysieke omgeving van burgers in gebouwen, auto’s, treinen en vliegtuigen, heeft dit project belangrijke oplossingen gegeven voor draadloze naadloze connectiviteit en interoperabiliteit in slimme steden en infrastructuren. Op deze manier heeft DEWI aanzienlijke bijdragen geleverd voor de opkomende slimme woning en de slimme openbare ruimte.

Tegen mei 2018 moet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen alle ondernemingen die gegevens verzamelen en verwerken zijn geïmplementeerd. De nieuwe wetgeving versterkt de rechten en de privacy van de betrokkene wat de verwerking van diens persoonlijke gegevens betreft. De wijze waarop we rond data innoveren, zal hierdoor veranderen.

Wilt u een dieper inzicht verwerven in hoe u betere resultaten kan bekomen bij data mining en machine learning? Meer te weten komen over het creatieve proces van feature engineering? Dan is dit uw kans, want Sirris organiseert opnieuw een sessie rond dit topic binnen de Mastercourse Data Innovation.

Het Sirris Data Innovation Team nam deel aan het European Congress on Innovation in Textiles for Healthcare. Op dit congres kwamen belangrijke spelers uit de textiel- en de gezondheidszorgsector bijeen om informatie en ideeën uit te wisselen over hoe innovaties in deze sectoren de levenskwaliteit kunnen helpen verbeteren. Sirris gaf een presentatie over hoe gegevens die via wearables en andere in de gebruikersomgeving aanwezige sensoren worden verzameld, in praktisch toepasbare informatie kunnen worden omgezet. Een uitdagend domein.

Voor je aan grondige data-analyse wil gaan doen, moet je je ervan vergewissen dat de beschikbare data zich wel degelijk lenen tot het verhelpen van je bedrijfsprobleem. Dataverkenning is een eerste stap in de data science workflow. Het helpt je uit te maken of de beschikbare data geschikt zijn voor het probleem dat je wilt onderzoeken. Onze trainingsessie rond dataverkenning helpt je alvast op weg.

Feature engineering is het proces dat erin bestaat relevante, informatieve en onderscheidende eigenschappen uit uw data te extraheren en te selecteren, die dan vervolgens als input voor een intelligent algoritme kunnen worden gebruikt. Omdat de kwaliteit van uw eigenschappen in grote mate de kwaliteit van de resultaten beïnvloedt, is feature engineering een van de belangrijkste elementen voor een geslaagde toepassing van machineleren. Hoewel het een creatief en arbeidsintensief proces is, kan een beter inzicht in de methodologie, de knepen van het vak en de meest voorkomende valkuilen, u al een heel stuk op weg helpen.

Building a digital coaching platform to help overweight people with a high cardiovascular risk lose weight and acquire and maintain a healthier lifestyle: this was the goal of WITH-ME. Sirris's main contributions in this project were related to the extraction of relevant information from subjective and objective data.