Op het vakevenement Advanced Engineering dat plaatsvindt op 22 en 23 mei zal Sirris een eigen lezingenprogramma organiseren, waarbij het vier verschillende presentaties brengt over verschillende topics die binnen onze expertisedomeinen liggen, onder de titel 'Future-proved products are light, smart and micro, to be achieved with advanced engineering methods'.

Kunststoffen in een circulaire economie is een onderwerp dat terecht erg veel aandacht krijgt. De meeste aandacht gaat naar de verpakkingen die veelal eenmalig gebruikt worden, veel minder echter naar het gebruik van kunststoffen in producten met een langere levensduur. De kunststoffen in deze producten zijn vaak maar een onderdeel van een complexere samenstelling.

U wenst een circulair project in uw bedrijf op touw te zetten of op te schalen. Maar welke impact heeft het uitvoeren van een circulair project op uw onderneming? Wat is uw huidig organisatiemodel en welke bouwstenen zijn cruciaal? Hoe zult u uw circulair project realiseren? We geven u een stappenplan om aan de slag te gaan.

Bedrijven die aan de slag zijn met circulaire modellen - herstel, hergebruik, remanufacturing, productdelen - laten weten dat ze stoten op heel wat juridische obstakels. Zijn dit echte of gepercipieerde drempels? Is er een oplossing?

Het lerend netwerk Circular Economy Connect start ondertussen al zijn derde cyclus. Schrijf nu in en geef uw inspanningen om meer circulair te ondernemen een boost!

Wilt u gebruikte of defecte producten en onderdelen hergebruiken en herverdelen - al dan niet na refurbishing of remanufacturing - of wilt u ze recycleren, dan moeten ze eerst van bij de eindgebruiker terug tot bij u geraken. Het opzetten van een efficiënt systeem voor omgekeerde logistiek is belangrijk om tot een positieve business case voor uw circulaire bedrijfsstrategie te komen.

Circulair ondernemen vraagt om het optimaliseren van het volledige systeem en dat kan één speler nooit alleen. Toch is samenwerking geen evidentie in de erg concurrentiële omgeving waarin (maak)bedrijven zich bevinden. We geven drie vuistregels om een samenwerking op basis van vertrouwen op te zetten.

Ontdek op 30 oktober hoe u ecodesign-strategieën als 'Design for Recycling', 'Design from Recycling', 'Design for Reuse', 'Design for Disassembly' en 'Design for repairability' ('DfX') kunt linken aan meerwaarde voor de klanten.

Tien jaar geleden stond innovatie in een industriële omgeving gelijk met technologie. Maar volstaat dit nog om complexe uitdagingen in een snel veranderende wereld aan te pakken, zoals de transitie van een lineair economisch model van nemen-maken-wegwerpen naar een circulaire economie? Leren leren en het opzetten van een lerende organisatie zijn de sleutel tot circulair innoveren.

De inzichten verkregen uit de data afkomstig van slimme producten/machines kunnen een circulaire bedrijfsstrategie ondersteunen. Waar dit nu vaak nog voorbehouden is voor dure apparatuur, wordt komt het alsmaar meer binnen bereik voor een breed scala aan producten. Hierbij onze tips om zelf aan de slag te gaan, op basis van de ervaringen die onze bedrijven deelden in het kader van Circular Economy Connect & Circular Bytes.