Je afvalberg verkleinen en meerwaarde creëren door materiaal te recycleren tot nieuwe producten is een duurzame doelstelling. Deze verwezenlijken blijkt in realiteit niet altijd evident en bedrijven die een dergelijk project overwegen, hebben vaak heel wat vragen. Maatwerkbedrijven Televil en Mivavil zetten alvast een eerste stap, met de hulp van Sirris.

Sirris en VOM starten op 10 oktober een tweedaagse opleiding rond natlakken. De opleiding is een vervolg op de opleiding voor pistoolspuiter en is interessant voor een brede doelgroep.

Een innovatief circulair model is geen standaard R&D-project: het vraagt om een gestructureerde procesaanpak die veel verder gaat dan het product en die ondernemers snel moeten testen en voortdurend moeten bijsturen. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van proefproject Expeditie Circulair, een samenwerking tussen, VITO, Agoria, Sirris.en Start it @KBC.

Op het vakevenement Advanced Engineering dat plaatsvindt op 22 en 23 mei zal Sirris een eigen lezingenprogramma organiseren, waarbij het vier verschillende presentaties brengt over verschillende topics die binnen onze expertisedomeinen liggen, onder de titel 'Future-proved products are light, smart and micro, to be achieved with advanced engineering methods'.

Kunststoffen in een circulaire economie is een onderwerp dat terecht erg veel aandacht krijgt. De meeste aandacht gaat naar de verpakkingen die veelal eenmalig gebruikt worden, veel minder echter naar het gebruik van kunststoffen in producten met een langere levensduur. De kunststoffen in deze producten zijn vaak maar een onderdeel van een complexere samenstelling.

U wenst een circulair project in uw bedrijf op touw te zetten of op te schalen. Maar welke impact heeft het uitvoeren van een circulair project op uw onderneming? Wat is uw huidig organisatiemodel en welke bouwstenen zijn cruciaal? Hoe zult u uw circulair project realiseren? We geven u een stappenplan om aan de slag te gaan.

Bedrijven die aan de slag zijn met circulaire modellen - herstel, hergebruik, remanufacturing, productdelen - laten weten dat ze stoten op heel wat juridische obstakels. Zijn dit echte of gepercipieerde drempels? Is er een oplossing?

Het lerend netwerk Circular Economy Connect start ondertussen al zijn derde cyclus. Schrijf nu in en geef uw inspanningen om meer circulair te ondernemen een boost!

Wilt u gebruikte of defecte producten en onderdelen hergebruiken en herverdelen - al dan niet na refurbishing of remanufacturing - of wilt u ze recycleren, dan moeten ze eerst van bij de eindgebruiker terug tot bij u geraken. Het opzetten van een efficiënt systeem voor omgekeerde logistiek is belangrijk om tot een positieve business case voor uw circulaire bedrijfsstrategie te komen.

Circulair ondernemen vraagt om het optimaliseren van het volledige systeem en dat kan één speler nooit alleen. Toch is samenwerking geen evidentie in de erg concurrentiële omgeving waarin (maak)bedrijven zich bevinden. We geven drie vuistregels om een samenwerking op basis van vertrouwen op te zetten.