Begin november startte de derde begeleidingsgroep, bestaande uit tien scale-ups, aan Scaleup.vlaanderen, een begeleidingstraject voor innovatieve digitale bedrijven met een bewezen bedrijfsmodel, die aan de vooravond staan van een groeiversnelling.

In de industrie wordt de uitdaging van digitalisatie vaak bediscussieerd, maar er ontbreekt een concrete en vooral ook systematische aanpak. Daarom is het 3IF-project sinds juni 2017 gestart met de eerste, productonafhankelijke en diepgaande Industrie 4.0-training in Vlaanderen. Deelname is open, al richt de training zich voornamelijk op de kmo, met specifieke voorbeelden, praktijkcases en opdrachten.

Centexbel en Vlerick Management School organiseren in het kader van het project 'Valerie - Customer Value to Business Value', waarin ook Sirris betrokken is, een combinatie van workshops en individuele coachingsessies. De opleiding is opgebouwd rond waardedetectie, -creatie en -captatie.

Het innovatieve, circulaire businessmodel van Philips Lighting baseert zich op dienstverlening. Dit om in te spelen op verschillende maatschappelijke trends, zoals verstedelijking en energiebesparende reflexen van klanten. Zo wil het bedrijf meer kwaliteit bieden voor een betere prijs, en bovendien garanderen dat de klant ook na jaren nog steeds kan genieten van optimale functionaliteit. Het is voor Philips een drijfveer voor innovatie.

HealthTech is in heel Europa 'growing business' en neemt na FinTech de tweede plaats in met zijn aantal innovatieve scale-ups.

Neem samen met andere innovatieve bedrijven deel aan het 7-stappen programma om uw businessmodel te valideren en voor te bereiden op schaling. Van maart tot juni 2017 organiseert Sirris in samenwerking met Stad Kortrijk en Voka een Kortrijkse editie van Startathlon. Op 29 november vindt een infosessie plaats voor geïnteresseerde deelnemers.