Ook in de maakindustrie worden veel onderdelen geleverd op houten palletten. Dit kunnen zowel eenmalige, als herbruikbare palletten zijn. In sommige gevallen - bijvoorbeeld verre overzeese vrachten - wordt omwille van logistieke redenen gekozen voor eenmalige palletten. Met dergelijke palletten hoeft u zich echter niet tot eenmalig gebruik en dan afvoeren te beperken.

Een gouden tip van een medewerker kan een bedrijf veel opleveren. Voorzie daarom mogelijkheden om medewerkers zelf voorstellen tot verbetering te laten doen. De meest bruikbare tips komen dikwijls van de mensen op de vloer. Breng handige tips van de medewerkers daarom voldoende onder de aandacht. Ondersteun zo maximaal de betrokkenheid van de medewerkers en hou de communicatielijnen kort.

Afval- en nevenstromen beheren draait ook om de waarde ervan verhogen en de kosten ervan beheersen. Vele goede praktijken die in het aankoopbeheer als standaard gelden zijn van toepassing op het beheer van afval- en nevenstromen. Daarom is inzetten op een gedegen traceerbaarheid en opvolging van de processen op basis van betrouwbare data een belangrijke eerste stap.

Sinds vorig jaar moeten in bedrijven ook folies als afval afzonderlijk ingezameld worden. Een doorgedreven gescheiden inzameling van deze folies maakt niet alleen recyclage makkelijker, maar loont ook in de vorm van premies.

Vele, zo niet alle maakbedrijven hebben te maken met verpakkingsfolies, wat zorgt voor een enorme afvalstroom. Het loont dus de moeite deze waardevolle materiaalstroom volwaardig te benutten en het is zelfs mogelijk er aan te verdienen.

In de maakindustrie vormt de materiaalkost typisch meer dan de helft van alle kosten. De nuttig gebruikte materialen komen terecht in het eindproduct, maar even goed gaat een deel van de inkomende materialen verloren. De afvalfracties bestaan uit heel wat verschillende materialen, hebben een verschillende oorsprong en kunnen op verschillende wijzen herwerkt of gerecycleerd worden.

Je afvalberg verkleinen en meerwaarde creëren door materiaal te recycleren tot nieuwe producten is een duurzame doelstelling. Deze verwezenlijken blijkt in realiteit niet altijd evident en bedrijven die een dergelijk project overwegen, hebben vaak heel wat vragen. Maatwerkbedrijven Televil en Mivavil zetten alvast een eerste stap, met de hulp van Sirris.

België is het vierde meest productieve land ter wereld, maar onze productiviteitsgroei sputtert. In deze reeks bieden we je telkens vijf praktische tips waarmee je de productiviteit op kantoor en op de werkvloer gemakkelijk kan opkrikken.

Verpakkingsafval kan je aanpakken. Soms is echter de inspiratie op. Wie immers al meerdere projecten heeft opgestart en succesvol uitgewerkt in zijn bedrijf weet dat het spook van de ideearmoede opduikt. Daarom willen we u wat extra inspiratie, een andere aanpak en een paar tips aanreiken om nieuwe bijkomende stappen te identificeren.

Samenwerking en circulair ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat we zelf de daad bij het woord willen voeren, zullen we de doorstroming van kennis via de Cirkeltips onder de aandacht brengen via een reeks blogs. Hierbij een blog waarin we verwijzen naar enkele concrete stappen rond hoe uw personeel beter doen sorteren.