Voedingsproducent Vandemoortele wilde zijn productie optimaliseren en overwoog de inzet van cobots. Het beschikte echter nog niet over de nodige ervaring. Een testopstelling demonstreerde de mogelijkheden en liet het bedrijf toe een volgende stap te zetten.

Om meer en ambitieuzer ondernemen en innoveren in Vlaanderen te bevorderen besteedt de Vlaamse regering een pakket aan dienstverlening uit via een overheidsopdracht. Zo werd een opdracht specifiek gericht op industrie toegekend aan Sirris en Agoria, die daarvoor in een partnerschap stappen samen met 21 organisaties over verschillende sectoren heen.

In de vorige editie van onze reeks blogposts zagen we hoe de aansprakelijkheid tijdens de levensduur van een product circulaire waarde ontsluit. In deze post behandelen we de externe kosten, de mogelijke impact ervan en de manier waarop ze de veerkracht van uw onderneming beïnvloeden.

De shift van massaproductie naar de productie van kleine reeksen maatwerkproducten, gekoppeld aan de constante kostendruk en vraag naar ultrakorte levertermijnen, resulteerde in een sterke stijging van de complexiteit. Men merkt de gevolgen van deze gestegen complexiteit vooral in de logistieke bewegingen op de productievloer. Bedrijven die in staat zijn om deze complexiteit te beheersen, hebben een duidelijk competitief voordeel.

Hyperspectrale beeldvorming (HSI) is een passieve, niet-invasieve techniek die gereflecteerd licht detecteert. HSI combineert de hoogspectrale informatie van de camera met artificiële-intelligentiesoftware om eigenschappen in de ruimtelijke beelden te analyseren en te detecteren. Dankzij het potentieel van deze beeldvorming blijven de toepassingsmogelijkheden ervan almaar toenemen.

Het EPO sluit planten en plantenvariëteiten voortgebracht via hoofdzakelijk biologische processen uit van het principe van octrooieerbaarheid (kruising, hybridisatie, selectie).

In 2019 konden weinigen voorspellen hoe 2020 zou uitdraaien. Toch bereidde Sirris zichzelf en de industrie toen al een tijdje voor op een gedigitaliseerde toekomst, waarin bedrijven veerkrachtiger, wendbaarder en sterker zullen moeten staan. In ons jaarverslag leest u er alles over.

​Op 10 juni 2020 vond het slotevent van het Interreg-project Factory 4.0 plaats. Dit werd samen georganiseerd met een Business Club rond het thema cybersecurity, vandaag een relevant topic.

In deze reeks blogposts ontrafelen we de circulaire economie en verbinden we de theorie met praktijkvoorbeelden en best practices. We baseren ons op het werk ‘The Circular Economy: A User’s Guide’ van Walter Stahel om de kernideeën uit te diepen en ze aan reële voorbeelden en cases te koppelen.

Een van de objectieven van het 'Industrie du Futur-programma' van Digital Wallonia is de versnelde digitale transformatie, om zo het aantal Fabrieken van de Toekomst te verhogen. Dit zijn de drie ondernemingen die vorige vrijdag een Factory of the Future-award mochten ontvangen.