Patrick Cosemans

Met het project BioCoat ondersteunt Sirris bedrijven bij hun overgang naar een biogebaseerde economie aan de hand van praktische richtlijnen voor de toepassing van biogebaseerde alternatieven voor traditionele coatings. Met name de prestaties van biogebaseerde acrylaatcoatings als beschermende coatings voor houtsubstraten zijn onlangs uitgebreid geëvalueerd.

Pieter Samyn
Joey Bosmans

De aanvoer en het gebruik van biomaterialen en biopolymeren is in de circulaire economie een geïntegreerd concept geworden. Door de schaarste van grondstoffen en de noodzaak om fossiele polymeren te vervangen door hernieuwbare alternatieven, heeft men nieuwe concepten voor ontwerp en selectie van geschikte materialen ontwikkeld.

Thomas Vandenhaute

Jaarlijks besteden overheden in Europa op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau ca. 14 procent van het BBP aan overheidsopdrachten. Dit komt neer op meer dan 1,9 biljoen euro. Overheden integreren steeds meer circulaire principes in hun aanbestedingen. Dat is een hefboom die we vanuit de maakindustrie beter kunnen benutten. Hier zijn heel wat kansen, maar er schuilen ook nog wat onzekerheden.

Pieter Jan Jordaens

Nog voor de recente ontwikkelingen die onze energievoorziening treffen, had de Belgische overheid de ambitie om de productie van hernieuwbare energie een versnelling hoger te schakelen. Hiervoor kijkt men in de eerste plaats naar offshore wind in de Belgische Noordzee. Technologische innovatie krijgt een belangrijke rol en daar spelen we met de tweede editie van de Wind Energy Technology Summit in juni op in.

Pascal Pollet

De productiestrategie QRM zorgt ervoor dat bedrijven in een high-mix, low-volume omgeving hun doorlooptijden kunnen verkorten en indirecte kosten besparen. Om de strategie beter bekend te maken in ons land, organiseert Sirris meermaals per jaar de QRM Silver-opleiding. Wie de opleiding succesvol beëindigt, ontvangt een certificaat tijdens een officiële ceremonie die plaatsvindt bij een van die deelnemers. Op 9 mei waren we te gast bij Reynaers Aluminium, producent van onder meer aluminium profielen voor ramen en deuren, en sinds 2018 Factory of the Future.

Sarah Klein

Kom op 7 juni ontdekken wat Vlaanderen te bieden heeft op het vlak van datagebruik en artificiële intelligentie. Tijdens het Flanders AI-forum kunt u niet alleen concrete cases leren kennen, maar krijgt u ook de kans om gericht vragen te stellen over digitalisering, de toepassingen van AI en het gebruik van data binnen uw eigen organisatie.

Herman Derache

Marie Delvaulx, directeur van The Shift, het netwerk voor duurzame ontwikkeling in België, is ervan overtuigd dat voor alle ondernemingen, openbare en academische instellingen en verenigingen een rol is weggelegd om van de transitie naar een duurzame economie een succes te maken. Tijdens 'The Green Exchange', het annual event van Agoria en Sirris, zal ze haar visie en expertise delen tijdens een inspirerend en divers panel met Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, en Bart Steukers, CEO van Agoria.

Thomas Vandenhaute

De circulaire economie leeft vandaag bij talrijke innovatieve grote bedrijven en kmo’s in de Vlaamse maakindustrie. Maar hoe kunnen we de omslag naar een circulaire economie in een stroomversnelling brengen? Op maandag 25 april vond in aanwezigheid van Minister Crevits de Circular State of the Union plaats. Hiermee schakelt Vlaanderen een versnelling hoger met de transitie naar een meer circulaire economie. Ook Sirris en Agoria stappen hierin mee.

Benoit Olbrechts

Volgens een recente econometrische analyse van het gebruik van systemen ter bescherming van de intellectuele eigendom (IP) in België, wordt IP-activiteit geassocieerd met een toename van de groei met 1 tot 4 procent in absolute termen. In vergelijking met de prestaties van vergelijkbare ondernemingen die niet actief zijn via intellectuele eigendomsrechten, wijst deze stijging op een krachtig hefboomeffect.

Bart Teerlinck

Bent u benieuwd hoe beeldanalyse kan gebruikt worden voor de kwaliteitscontrole van coatings en de detectie van corrosie van metalen?  De gratis workshop ‘Corrosion inspection and coating characterization using hyperspectral and infrared imaging’ op 1 juni zet u alvast op weg!