Smart Production

Kleinere series, steeds meer nieuwe producten, prijzen die onder druk staan en een tekort aan gekwalificeerd personeel. Uitdagingen waarmee de maakindustrie zich geconfronteerd ziet. Het antwoord: ‘Smart Factories’ of te wel slimme fabrieken, die flexibel, veilig en grotendeels autonoom kunnen produceren.

Voordelen van slimme productie

Machines, robots en aansturingssystemen worden alsmaar intelligenter. Hierdoor ontstaat een nieuwe dynamiek op de werkvloer. Meer laaggeschoolde profielen en personeel met een hogere gemiddelde leeftijd kunnen bv. worden ingezet.

Eenvoudige taken worden ook voor kleine series automatisch uitgevoerd, dankzij deze ondersteuning krijgen de operatoren meer tijd voor de taken met hogere toegevoegde waarde zoals kwaliteitscontrole, verbeterprojecten, enz.

Nieuwe productiesystemen uittekenen

Onze experten begeleiden u bij het opzetten van slimme productiesystemen. Samen met u bekijken ze de mogelijkheden van geautomatiseerde machinebelading, veilige mens-robotinteractie, gebruiksvriendelijke robotprogrammering en flexibele kwaliteitsbewaking . Daarnaast helpt Sirris u productieaansturingsprocessen te implementeren, gebaseerd op QRM-technieken (Quick Response Manufacturing).

Smart Production

In de geautomatiseerde plaatcel van ons smart production infrastructuur ondervinden bedrijven proefondervindelijk of (en hoe) ze de productie van hun plaatproducten kunnen automatiseren. Naast de klassieke plaatverwerkingstechnieken omvat de cel ook een robotinstallatie om platen incrementeel te vervormen. Hierdoor wordt het mogelijk om, op basis van een vlakke plaat, snel prototypes met complexe vormen te maken.

Smart Tooling

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelen de partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie. Lees meer ...

Hoe kunnen we u helpen?

Is uw bedrijf gebaat met slimme productiesystemen? Vraag Sirris om technologisch advies en praktische oplossingen, afgestemd op uw productie van kleine series.

Contacteer ons voor meer informatie!