Regio Vlaanderen

Samenwerken en mee veranderen met de doelgroep als taak van collectief centrum

Het O&I-landschap is sinds de oprichting van de collectieve centra sterk veranderd. Daarom stelde men zich van overheidswege de vraag of het concept van collectief centrum nog relevant is in het huidige innovatielandschap en werd een studie hierrond uitgevoerd. Uit de analyse blijkt duidelijk dat ondanks de grote wijzigingen – zowel door veranderingen in technologieën als in het innovatiebeleid – de behoeften aan vraag-gedreven collectieve kennisopbouw en –diffusie vanuit een specifieke doelgroep nog steeds bestaan en zelfs zijn toegenomen. De collectieve centra hebben zich in de loop der jaren hierop aangepast om hun relevantie in deze veranderende context te behouden.

Initieel doel van de centra is vraaggericht collectief onderzoek verrichten met het oog op de verbetering van de concurrentiekracht en om beter de brug te slaan tussen industriële bedrijven enerzijds en onderzoeksorganisaties anderzijds. De werking van collectieve centra, zoals Sirris, is toegespitst op specifieke doelgroepen, die sectoraal of thematisch gedefinieerd zijn. Een algemene tendens bij alle collectieve centra is de stijgende interdisciplinaire/cross-sectorale werking. Dit als gevolg van de evoluerende innovatienoden bij de doelgroepbedrijven. Bij de collectieve centra vertaalt dit zich onder andere in het opzetten van meer cross-sectorale projecten, meer uitwisseling en samenwerking tussen de collectieve centra onderling en andere O&I-actoren.

Collectieve centra blijven dus een relevante rol spelen in het sterk evoluerende innovatielandschap. Om relevant te blijven moeten ze de primaire focus blijven leggen op het vervullen van activiteiten die de doelgroep ten goede komen, dit in netwerken, in toenemende samenwerkingen tussen innovatieve spelers. Een boodschap die Sirris volledig ter harte neemt.

Vijf nieuwe pioniers in innovatie beloond met Factory of the Future-Award

Op 2 februari mochten Daikin, Valeo, Veranneman Technical Textiles, Nuscience en Rousselot de Factory of the Future Awards 2017 ontvangen. Deze prijs werd door Sirris en Agoria in het leven geroepen om bedrijven te belonen en in de kijker te zetten die er het beste in slagen om digitalisering en robotisering te verzoenen met werkbaar werk. Niet minder dan 500 aanwezigen uit de industrie woonden het event in Brussel bij. Centraal tijdens de uitreiking stond Industrie 4.0. De prijzen die de vijf winnaars in ontvangst mochten nemen, werden door Sirris vervaardigd. Het waren stuk voor stuk sterke staaltjes hightech, representatief voor de kennis en knowhow van de Sirris-experts.

Digitale Journey Tracker gidst bedrijven doorheen digitale doolhof

We worden overspoeld door studies, boeken en informatie over digitalisering. Maar hoe vertaal je die nu concreet naar jouw bedrijf?

Op 5 december stelden Sirris en Agoria in Gent de ‘Digital Journey Tracker’, een nieuwe online tool voor die bedrijven in België moet helpen en inzicht bieden bij hun digitale transformatie. Uit een bevraging bleek immers al dat negen op de tien bedrijven de komende jaren een impact van digitalisering zien op hun producten, processen of zelfs op hun zakenmodel.  Drie vierden van de bedrijven ziet digitalisering vandaag als ‘strategisch’ en dus een zaak van de zaakvoerder en raad van bestuur.

Tweehonderd bedrijfsleiders woonden de lancering van de Tracker bij en ook Philippe Muyters, Vlaams ministers van Werk, Economie, Innovatie en Sport, tekende present. 

Eerstesteenlegging van 'Leuvense poort voor technologische industrie'

Op 6 december legden Sirris en Flanders Make, in het bijzijn van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, de eerste steen van hun nieuwe kantoren en onderzoeksfaciliteiten aan de ingang van het Wetenschapspark in Leuven.  Vanaf september 2018 zullen bedrijven uit de maakindustrie en de technologische sector terecht kunnen op de nieuwe site, die maar liefst 6.400 m² zal beslaan, voor een nog betere ondersteuning voor hun onderzoeks- en innovatieprojecten.  

In de nieuwe gebouwen installeren beide organisaties hun huidige en toekomstige labo-infrastructuur, om zo een ‘applicatie- en living-lab-omgeving’ te creëren voor innovatieondersteuning rond machine-automatisatie en digitale productiesystemen. Hiermee zullen ze co-creatie met bedrijven stimuleren. Onderzoeksresultaten kunnen er bovendien snel vertaald worden in concrete product- en procesinnovaties. De strategische locatie verzekert een laagdrempelige toegang om te experimenteren met technologie en samen te werken met andere bedrijven en kennisinstellingen.  

Tegen 2025 zullen zo’n 200 onderzoekers en adviseurs werkzaam zijn op de nieuwe site.