Overslaan en naar de inhoud gaan

Efficiënte inzet van data en datatechnologie

Data overspoelt zowat elke sector van onze economie. Door de opkomst van het internet der dingen (Internet of Things, IoT) wordt steeds meer data verzameld in uiteenlopende domeinen. Zo kwamen de jongste jaren ook almaar meer methodes om de nieuwe inzichten uit die data te extraheren tot ontwikkeling. De Data Innovation-experts van Sirris informeren en ondersteunen de bedrijven bij de efficiënte inzet van data en datatechnologie.

Het vergaren en bruikbaar maken van deze data vraagt om innovatie in analyse en interpretatie. Steeds meer innovaties vinden dan ook hun basis in het exploiteren en interpreteren van de overvloed aan beschikbare data.

"Hoewel het immense potentieel van data-gedreven innovatie algemeen erkend wordt, blijven doeltreffende methodes om data te exploiteren de grootste uitdaging. Sirris draagt hieraan bij door verworven kennis uit industrieel onderzoek toe te passen, met als doel een efficiëntere, gezondere en gelukkigere maatschappij, waarin bedrijven sterker en competitiever staan."

Projecten van 2016

WITH-ME - digitaal coaching platform voor gewichtsverlies

Het doel van het WITH-ME-project was de opbouw van een digitaal coaching-platform om mensen met overgewicht en een hoog risico op hart- en vaatziekten te helpen een gezondere levensstijl aan te nemen en aan te houden. Het coaching-platform werd getest via vier pilots, waarvan een ervan om mensen met overgewicht en risico op hart- en vaatziekten helpt om gewicht te verliezen. De bijdrage van Sirris bestond er vooral in relevante inzichten te halen uit subjectieve en objectieve data. WITH-ME was een ARTEMIS/ECSEL R&D-project, waarbij 19 bedrijven en onderzoekscentra uit vier Europese landen betrokken waren. Het liep ten einde in september 2016.

Het coaching platform voorziet een continue monitoring, advies en interactie tussen de gebruikers, om hen te helpen een gezondere levensstijl aan te nemen en te behouden. De voornaamste bijdrage van Sirris was de extractie van relevante informatie uit subjectieve data die coaches en coachees direct aanleverden en objectieve data uit sensoren.

EluciDATA Starter Kits helpen bedrijven bij opzetten van data-innovaties

 De opportuniteiten die data aanreiken zijn legio, het potentieel is bij de meeste bedrijven gekend, maar blijft voorlopig nog onderbenut. Daarom startte Sirris twee jaar geleden het EluciDATA-project op, dat ernaar streeft het data-innovatieproces te versnellen. Doel ervan is bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen in het exploiteren van hun data, door hun collectieve behoeften en uitdagingen te analyseren en oplossingen te vinden op basis van de bestaande technologieën.

In samenwerking met de gebruikersgroep van EluciDATA werden enkele concrete industriële gebruiksscenario’s uit verschillende sectoren geïdentificeerd. Voor elk gebruiksscenario wordt een starter kit ontwikkeld om het potentieel van data-innovatie voor een specifiek gebruiksscenario te illustreren en op die manier bedrijven te helpen om sneller met data-innovatie te starten.

In december vond bovendien in dit kader de lancering van de EluciDATA Starter Kit Portal plaats.

Inspiratiemomenten

Data-innovatie toegelicht tijdens mastercourse

Sirris organiseerde binnen het EluciDATA-project in het najaar een nieuwe cyclus trainingssessies.  Het doel van deze nieuwe cyclus was de verschillende facetten van data-innovatie toelichten om de waardevolle bijdrage van data science voor innovaties in de industrie beter bekend te maken bij bedrijven. Elke sessie van de mastercourse biedt een pragmatische en industriegerichte inleiding tot datagedreven innovatie en behandelt een specifiek onderwerp uit het data-scienceproces. Onder de titel 'Data-innovatie als business-opportuniteit' focuste de eerste sessie (die plaatsvond in 2016) op het zakelijke aspect van data-innovatie. Deze eerste sessie kon een waar succes genoemd worden met 13 deelnemers uit verschillende industriële sectoren (automotive, energie, ...). Meer trainingssessies vinden plaats in de loop van 2017.

Optimalisatie van machinepark op basis van data

Steeds meer zijn machines voorzien van sensoren en geconnecteerd met het Internet, wat het mogelijk maakt data te vergaren op een centraal platform. Op 24 oktober organiseerde het Sirris Data Innovation-team een seminarie als een forum voor getuigenissen van industriële partners, waarmee Sirris deelneemt in verschillende onderzoeksprojecten rond het topic van operationele optimalisatie van machinepark en industriële uitrusting. De focus in  de presentaties lag op de opportuniteiten en uitdagingen voor van het gebruik van data verworven uit een machinepark, om zo de werking en het onderhoud ervan te optimaliseren. Heel wat bedrijven gebruiken immers een aantal machines die een gelijkaardig, haast identiek gedrag vertonen op het vlak van interne werking, toepassing en gebruik.  Door het vergelijken en combineren van patronen in de werking van gelijkaardige machines, wordt het mogelijk om inzichten te verwerven in normaal en afwijkend gedrag van een heel machinepark. De analyse van deze data kan het dienst- of onderhoudspersoneel helpen om tot een optimalere werking en een efficiëntere onderhoudsplanning te komen.

Interactieve conferentie rond technologische oplossingen voor betere levenskwaliteit

Tijdens een netwerkevent op 28 juni kwamen industriëlen en tech experts uit de ontspannings-, sport-, gezondheids- en welzijnssectoren, waaronder Televic, Gibson Innovations, Gociety en GIM, samen rond oplossingen die bijdragen tot een betere levenskwaliteit. Aan bod kwamen technologieën die een invloed hebben op en de kwaliteit verbeteren van het dagelijkse leven, bedrijfsopportuniteiten rond deze technologieën en uitdagingen naar de toekomst toe, en hun mogelijke oplossingen. Denk maar aan een hoger comfort en gepersonaliseerde opvolging voor patiënten in gezondheidsinstellingen, ondersteuning voor bejaarden zodat ze langer een actiever en zelfstandiger leven kunnen leiden of coaching voor sporters, waardoor ze op het juiste niveau trainen en voldoende rust nemen. Het event werd afgesloten met een netwerkingssessie waarin producten en technologieën getoond werden.