Overslaan en naar de inhoud gaan

Innovatie in Additive Manufacturing, van exploratie tot optimalisering

Sirris behoort tot de top van de Europese organisaties die de technologie van Additive Manufacturing ontwikkelen en toepassen. Een steeds meer strategisch georiënteerde begeleiding waarvan honderden industriële projecten in 2016 konden profiteren.

Additive Manufacturing is meer dan zinvol gebleken voor het maken van lichtere stukken, het integreren van bijkomende functies, het optimaliseren van flowtoepassingen. Vandaag worden de machines nauwkeuriger, sneller en betrouwbaarder. Ze zijn in staat complexere geometrieën te produceren in een almaar grotere waaier aan materialen. Sinds 2016 biedt Sirris voor ondernemingen een complete strategische begeleiding in dit vakgebied.

Projecten in 2016

Strategische begeleiding

Tegenwoordig bieden heel wat start-ups een kwaliteitsvolle prototyping service om ondernemers te helpen bij het valideren van hun concepten. Sinds 2016 heeft Sirris dan ook een nieuwe richting aan zijn aanbod gegeven. Kwestie van een strategischer partnerschap te bieden. Sirris begeleidt industriëlen bij elke stap van hun project: exploratie van het AM-potentieel, technologische keuzes, design, ontwikkeling,  toepassing, integratie in bestaande processen, optimalisatie… Streefdoel: een daadwerkelijke kennisoverdracht en automatisering op termijn mogelijk maken.

Nieuwe expertises

Sirris blijft doorgaan met de ontwikkeling van zijn expertise, met name aan de hand van een twintigtal in 2016 gevoerde onderzoeksprojecten. Bepaalde industriële projecten zetten Sirris er ook toe aan te investeren in nieuwe vakgebieden. Bijvoorbeeld voor het Europees Ruimteagentschap, met de ontwikkeling van een eindafwerkingsstrategie voor metalen stukken in titaan, aluminium en Invar die met additive manufacturing zijn gefabriceerd. Dit project heeft ertoe geleid dat Sirris het domein van het mechanisch-chemisch (tribofinitie) en elektrolytisch polijsten heeft verkend.

Normenantenne voor additive manufacturing

Op 1 september 2016 heeft Sirris een nieuwe Normenantenne rond additive manufacturing in het leven geroepen met de steun van de FOD Economie en het Bureau voor Normalisatie (NBN). Haar opdracht: Belgische bedrijven informeren over bestaande en toekomstige normen op AM-gebied. Cruciale informatie die onze bedrijven in staat stelt te anticiperen en van meet af aan de Europese en internationale normvereisten te integreren.

Twee nieuwe dienstenbedrijven in additive marketing

In 2016 zagen twee nieuwe KMO’s in additive manufacturing het levenslicht onder begeleiding van Sirris. Cerhum is gespecialiseerd in 3D-printing van medische (implantaten) en technische keramiek. Sirris heeft het bedrijf geholpen bij het op punt stellen van zijn keramiekpasta en van de machines die deze pasta zullen verwerken. AnyShape biedt aan bedrijven diensten in het additive manufacturing domein aan, in het bijzonder op het gebied van prototyping. Het bedrijf kon de 25 jaar ervaring van Sirris benutten om zijn ontwikkeling te versnellen.

Inspiratiemomenten

Congres RapidPro 2016

Aan de hand van twee lezingen en een stand deelt Sirris zijn ervaring in een fase die essentieel is voor het slagen van een additive manufacturing proces: het design.

Presentatie van de strategische begeleiding in Additive Manufaturing

Zo'n 80 bedrijfs- of productieverantwoordelijken ontdekken gedurende een namiddag hoe Sirris hen kan begeleiden in alle additive manufacturing aspecten in elke etappe van hun innovatieproject. 

Ontdek ons volledige dienstenaanbod rond Additive Manufacturing.