Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitgebreide functionaliteit in beperkte ruimte

Oplossingen bedenken waardoor de omvang en het gewicht van producten worden gereduceerd en tegelijk de functionaliteit wordt uitgebreid: dat is de doelstelling van het Small Lab van Sirris. Op het domein van plastronics bijv. worden kunststoffen en elektronica geïntegreerd in steeds kleinere en lichtere stukken.

Miniaturisatie en plastronics maken het mogelijk om nieuwe functionaliteiten te integreren zonder voorwerpen groter of zwaarder te maken. Dit is een grote troef om producten te ontwikkelen die intelligenter, betrouwbaarder (bijv. door te voorzien in redundante onderdelen die mekaars functie kunnen overnemen) en energiezuiniger zijn en bovendien minder afval genereren. In de life sciences-sector maakt ‘mini’ ook efficiëntere reacties mogelijk.

“Miniaturisatie en integratie van uitgebreide functionaliteit zijn niet meer voorbehouden aan hightechproducten. Voor heel wat gewone consumptieproducten zou het interessant zijn als ze konden worden verkleind en secundaire functies konden worden geïntegreerd. Dankzij nieuwe technologieën kan dat ook.”

Projecten in 2015

 • Verschillende toepassingen op het domein van microfluïda hebben het onderzoeksstadium ingeruild voor het stadium van industrialisering en zouden enkele nieuwe vindingen in België moeten opleveren.
   
 • Gezondheid en engineering groeien naar elkaar toe. Zo heeft Sirris in 2015 meegewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe, kleinere instrumenten voor chirurgen.
   
 • Voorts heeft Sirris zijn partnernetwerk uitgebreid om domeinoverschrijdende oplossingen uit te werken waarin elektronica, optica, mechanica enz. worden gecombineerd.
   

Op welke projecten werken we vandaag?

 • Benadering van nieuwe sectoren: samen met de ‘traditionele’ sectoren, die producten voor het dagelijks leven aanreiken, bestudeert Sirris hoe dankzij miniaturisatie specifieke, concurrerende oplossingen kunnen worden uitgewerkt. In die context zal het Small Lab nog nauwer gaan samenwerken met de Mechatronica-afdeling van Sirris (ontwikkeling van sensoren en on board-systemen).
   
 • Terbeschikkingstelling van nieuwe technologische mogelijkheden die de afgelopen jaren bij Sirris werden ontwikkeld en die nu het maturiteitsstadium bereiken. In verschillende industrietakken kunnen bijv. nieuwe microprinttechnieken worden ingezet waarmee minisensoren of circuits op 3D-oppervlakken kunnen worden geprint.
   
 • Microreplicatie van polymeren: dankzij nieuwe uitrusting die met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd aangekocht helpt Sirris de industrie nieuwe technologie te introduceren waarmee heel kleine en complexe onderdelen kunnen worden gereproduceerd.
   
 • Additive micromanufacturing: Sirris verkent additive manufacturing-technieken waarmee onderdelen en uitrusting van slechts enkele mm³ groot en met details op micrometerschaal kunnen worden gerealiseerd. Ook dit project wordt mede gefinancierd door het EFRO.
   

Inspiratiemomenten

 • ‘Innovation through polymer microtechnology’ (Heverlee, november 2015): Sirris was medeorganisator van dit slotseminarie in het kader van het project ‘Change2Micro’, dat werd gecoördineerd door Flanders’ PlasticVision. Doel van het project was om microfabricage op basis van kunststoffen in Vlaanderen te stimuleren.
   
 • Eurofinish (Leuven, juni 2015): deze vakbeurs is ieder jaar dé ontmoetingsplek voor professionals in oppervlaktebehandeling in de Benelux. Sirris hield er een uiteenzetting over de functionaliteit van microtexturering van oppervlakken.
   
 • Soirée Bioliège (Seraing, 1 oktober 2015): Sirris ontving in zijn vestiging in Seraing de leden van Bioliège, een groep van Luikse ondernemingen en universiteiten. Het doel is om de band tussen life sciences en engineering te versterken.