ISF maakt plaatvormen snel, flexibel en economisch rendabel, ook in kleine serie

Vrije-vorm plaatwerkcomponenten komen frequent voor in de maakindustrie, maar de productie ervan is vaak duur en omslachtig, zeker voor kleine reeksen en prototypes. ISF (incremental sheet metal forming of ISF) biedt plaatverwerkende bedrijven een groot potentieel voor een economisch efficiënte productie van 3D-gevormde plaatwerkonderdelen in kleine serie.

De technologie kan als complement worden ingezet voor bestaande technologieën of voor de productie van specifieke plaatwerkcomponenten met vrije-vorm productfeatures die moeilijk of niet economisch rendabel realiseerbaar zijn met traditionele methodes.

Door bovendien deze technologie te combineren met verschillende plaatwerkprocessen, elk met hun specifieke voordelen, kan een verdere daling van de productiekost worden gerealiseerd. Op zijn beurt moet dit leiden tot een nog grotere ontwerpvrijheid en nieuwe producten en toepassingen.

Technologie

Met ISF kan een geometrie in een plaat worden gevormd. Tijdens het vormingsprocedé wordt het product laagsgewijs gefabriceerd (incrementeel) met een hemisferisch gereedschap.

Naargelang de manier waarop de blank al dan niet wordt ondersteund, zijn drie varianten te onderscheiden:

  • bij TPIF (two point incremental forming) wordt gebruik gemaakt van een volledige of een partiële matrijs om het werkstuk te ondersteunen tijdens het vormen;
  • meest gekend en gebruikt is SPIF (single point incremental forming), waarbij er geen matrijs gebruikt wordt en de plaat opgespannen wordt via een inklemstuk, meestal in combinatie met een steunplaat (backing plate);
  • KISF (kinematic incremental sheetmetal forming) is een variant met twee stiften, waarbij één stift dienst doet als omvormgereedschap, terwijl de tweede stift aan de andere kant van de plaat lokaal ondersteuning biedt.

Toepassingen

Voorbeelden van mogelijke toepassingen kunnen teruggevonden worden in een hele reeks domeinen:

  • architecturale 3D-gevormde structurele gevelonderdelen van moderne gebouwen en constructies;
  • allerlei producten voor de auto-industrie, zoals prototypes voor carrosseriebouw, geïndividualiseerde producten voor premiumklasse voertuigen;
  • plaatwerkonderdelen of matrijzen voor kunststof of composietonderdelen voor voertuigen, lucht- en ruimtevaart, sanitair,…;
  • componenten voor windturbines;
  • opslagtanks voor voedingsmiddelen, vloeistoffen of gassen;
  • gecustomiseerde meubels en binnenwanden;
  • patiënt-specifieke ortheses en implantaten.

Incremental Sheet Forming - Application example
Incremental Sheet Forming - Application example
Incremental Sheet Forming - Application example
Incremental Sheet Forming - Application example
 

 

Application lab

Om de bestaande ervaring en kennis te transfereren naar de industrie heeft Sirris in samenwerking met KU Leuven een application lab uitgebouwd. Dit lab geeft bedrijven toegang tot infrastructuur, kennis en technologische ondersteuning en de mogelijkheid tot het exploreren en testen van de technologie.